Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

REACH, kimyasalların tescil edilmesi, değerlendirilmesi, ruhsatlandırılması ve sınırlandırılmasına yönelik bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir.

Yalnızca endüstriyel süreçlerde kullanılanlar değil, aynı zamanda temizlik ürünleri ve boyalar veya giysiler, mobilya ve elektrikli ev aletleri gibi günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerde bulunan kimyasallar da dahil olmak üzere tüm kimyasallar için geçerlidir.

REACH sadece kimyasal maddeler ve karışımları değil ayrıca, eşyalarla ilgli belirli koşulları da kapsadığından, tüketici ürünleri üreticileri ve ithalatçılarının REACH çerçevesi içindeki rollerini anlamaları önemlidir. Madde kısıtlamaları, izinleri ve bildirimleri, Avrupa pazarına sürülecek ürünler için önemlidir. Endüstri ayrıca tedarik zinciri ve tüketiciler arasındaki SVHC iletişimi konusundaki zorluklarla da mücadele etmelidir.

SGS, müşterilerimizin REACH kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için REACH ön tescilinden uzmanlık, test etme, tetkik ve devam etmekte olan uygunluğu desteklemek amacıyla denetim çözümlerine kadar uzanan kapsamlı hizmetler sunar.

REACH, endüstriye, kimyasalların veya tüketici ürünlerinin kamu sağlığında ve çevrede yol açabilecekleri riskleri yönetmeye yönelik sorumluluk yükler. REACH gerekliliklerinin çoğu, kimyasal maddelerin özellikleri hakkında veriler sunarak bu maddeleri (saf veya karışım olarak sınıflandırılanlar) tescil ettirmeleri gereken, imalatçı ve ithalatçılarla ilgilidir. Bu kurumların aynı zamanda REACH kapsamında kimyasal güvenlik değerlendirmeleri geliştirme ve risk yönetimi önlemleri uygulama yükümlülükleri bulunmaktadır. REACH, imalatçıların ve ithalatçıların, tehlikeli maddelerin kullanımı ile ilgili olarak Avrupa düzenleyici otoritelerini bilgilendirmelerini gerektirir. REACH daha sonra bu maddeleri ruhsat altına alabilir.

REACH, alt kullanıcıların, kendi müşterilerinin (örneğin diğer endüstriyel teşebbüsler ve tüketicilerin) ürünlerini güvenle kullanabilmeleri için gereken bilgileri sağlamalarını şart koşar. Distribütörler, sattıkları ürünler ve preparatların madde güvenliği bilgilerini sağlamak ve sattıkları ürünlerin içinde hiçbir sınırlandırılmış madde bulunmadığını garanti etmekle yükümlüdür.

Ek olarak, REACH çerçevesi tüketici ürünlerinin, EK XIV uyarınca madde kullanım izinlerini, Ek XVII uyarınca kısıtlamalarını, Madde 7 uyarınca Yüksek Risk Taşıyan Maddelerin (SVHC) bildirimlerini ve Madde 33 uyarınca beyanlarını da kapsar. İmalatçılar ve ithalatçılar REACH standartlarının sürekli değiştiğinin ve bu değişiklikleri takip etmeleri gerektiğinin farkında olmalıdırlar.  

Küresel laboratuvar ağımız ve alanlarında uzman ekibimiz aracılığıyla, SGS size, tek çatı altında, üretim ve dağıtım sistemlerinizin REACH mevzuatına uygunluğunu destekleyen hizmetler sunar.