Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Silika pek çok ortak malzemede ve üründe doğal olarak oluşabilen bir madde olduğundan, pek çok farklı endüstride çalışan işçiler solunum yoluyla silikaya maruz kalmaktadır.

Silika solunması nedeniyle pek çok hastalık ortaya çıkmaktadır. SGS, çalışma yerinizin güvenliğini izlemek ve çalışanlarınızın sağlıklı kalmalarını sağlamak için gereken silika analizini yapabilecek uzmanlığa, ekipmana ve deneyime sahiptir.  

SGS, serbest ve solunabilir silikanın belirlenmesi için aralarında X-Işını Kırınımı (XRD) yönteminin de bulunduğu pek çok farklı yöntem kullanmaktadır. XRD (X ışını kırılımı) minerallerin hızlıca belirlenmesini sağlar ve numunelerinizin kimyasal kompozisyonu ile kristalografik yapısı hakkında detaylı bilgi verir. Optik olarak tanımlaması güç olan taneli fazların tanımlanmasında tarama elektronu mikroskobu/enerji dağıtıcı spoektometre (SEM/EDS) ya da elektron mikroskobisiyle değerli malzemelerin miktar hesaplaması (QEMSCAN®) teknolojileri etkindir.

Serbest Silikada Miktarsal XRD Hesaplaması (alfa kuvars) – Parti Numune

Bu test için, bir kütle numune analiz edilir ve serbest silika yüzdesi (alfa kuvars olarak) raporlanır. Serbest silika içeriği, numunenin ana kuvars zirve yoğunlukları ile standart lityum florürün (LiF) ana kuvars zirve yoğunluklarının karşılaştırılmasıyla hesaplanır.

Hava Filtresi Elemanlarındaki Solunabilir Silika (serbest kuvars)

Çalışma alanında, solunabilir silika 25 mm, 0,5µm gözenek büyüklüğüne sahip gümüş zarlı bir filtreye yüklenir. Bu filtre, respiratördeki bir hava filtresi elemanının içine yerleştirilir. Zarlı filtre SGS tarafından filtre elemanından çıkarılır ve XRD analizine gönderilir. Zirvelerin üst üste binmesinden kaynaklanabilecek hataların ortadan kaldırılması için iki ana kuvars difraksiyon zirvesi ölçülür. Mevcut kuvars miktarı, numunenin normalleştirilmiş zirve yoğunlukları ile bilinen standart zirve yoğunluklarının karşılaştırılmasıyla bulunur. Ölçüm kalitesini temin etmek için standart bir kalibrasyon ölçülür.

SGS'nin uygulama ve proses mineralojistleri, mineral özelliklerinin çıkarılmasında yıllara varan deneyimlere sahiptir. Hızlı, doğru silika belirlemeleri ve kapsamlı bir kalite kontrol programı için gereken ekipmana ve uzmanlığa sahibiz. Çalışanlarınızın sağlığına zarar vermeyecek bir çalışma ortamı oluşturmak için bizimle çalışın.