Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, asidik kayaç drenajı (AKD, asidik mineral drenajı olarak da bilinir) özelliklerinin çıkarılmasında ve testlerinde uzun yıllara dayalı deneyime sahip dünya lideri bir kuruluştur.

Asidik kayaç drenajı senaryoları için gereken testlerin anlaşılması konusunda ün yapmış bir kuruluşuz.

AKD (ARD) yönetiminde ve uzun vadeli çevresel yükümlülüklerin önlenmesinde cevherlerin asit üretme potansiyelinin nitelendirilmesi çok önemlidir. SGS, kontamine sıvıların, katı maddelerin ve yıkama atıklarının analizlerinde kapsamlı laboratuvar hizmetleri sunar. AKD'nin (ARD) azaltılmasına neden ihtiyaç duyduğunuzu biliyoruz ve aralarında standart AKD testlerinin de bulunduğu pek çok kapsamlı analizi size sunabiliriz:

  • Standart ASTM Nem Hücresi Testi
  • NAG Statik Net Asit Üretim Prosedürü
  • Değiştirilmiş Asit Bazlı Hesaplama (ABA)
  • US EPA 1311 Toksisite Karakteristik Süzme İşlemi (TCLP)
  • US EPA 1312 Sentetik Çöktürme Süzme İşlemi
  • Asit üretici veya nötrleştirici minerallerin mineralojik olarak tanımlanması

SGS, başarılı bir test programının temelinde doğru numune alma tekniklerinin yattığını bilir. Tüm SGS laboratuvarları, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) ve Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) gibi tanınmış küresel standartlar uyarınca numune alımı ve analiz işlemleri yürütmektedir. Endüstrideki en iyi uygulamaları ve en gelişmiş araçları kullanan laboratuvarlarımızda konusunda uzman personeller çalışmaktadır. 

ÇEVRESEL MİNEROLOJİ

SGS, asit üretme veya nötrleştirme potansiyellerini belirlemek amacıyla kayaların, cevherlerin ve cevher artıklarının eksiksiz mineralojik karakterini çıkartabilmektedir. Bu karakter analizlerinden, asit üretici minerallerin (pirit, markazit, pirotit) ve asit nötrleştirici minerallerin (kalsit, dolomit vs.) miktarı hesaplanabilir. Bu minerallerin oranı ve sıkışmış/serbest karakteristikleri, bir numunenin net asit üreticisi olup olmadığını ortaya çıkartarak çevre planlamasına, nihai planlamaya ve iyileştirme projelerine yardımcı olacak veriler sunar. Bu tip temel veriler, daha sonra proje maliyetlerinin belirlenmesi için kullanılabilir.

SGS, keşif aşamasının erken tanımlama evresinde, operasyonlar sırasındaki önleme evresinde veya daha ileri iyileştirme evrelerinde her zaman güvenebileceğiniz bir teknik çözüm ortağıdır. Çevresel sorunları aşmanıza yardımcı olacak kaliteli test ve veri sunmada benzersiz bir üne sahibiz. AKD (ARD) testi ihtiyaçlarınızın etkin ve çevresel açıdan sorumluluk bilinciyle üstesinden gelinmesini sağlamak için hemen bizimle çalışmaya başlayın.