Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Civanın tespiti ve ölçülmesi, ürün kalitesini arttırmaya, civa emisyonlarını azaltmaya ve tesis ekipmanlarında korozyonu önlemeye yardımcı olarak işinize önemli faydalar sağlayabilir.

SGS, civayı doğru şekilde tespit etmeye ve ölçmeye yardımcı olmak için petrol ve doğalgaz sektörüne yönelik uzman hizmetler sunmaktadır.

Petrol ve doğalgaz sektöründe civanın tehlikeleri

Civa, metallerle ve özellikle de alüminyum ile alaşım oluşturduğunda ciddi bir tehlike oluşturur. Bu durum, büyük tesislerde birtakım ciddi arızalara neden olabilen ve Sıvı Metal Kırılganlığı (LME) olarak bilinen bir duruma yol açabilecek önemli bir tehlike unsurudur. Civa, boru hattı kaynaklarında, kriyojenik parçalarda, alüminyum ısı eşanjörlerinde ve hidrojenasyon katalizörlerinde hasara neden olabilir. Bu bileşenlerin arızalanması tesisin kapanmasına neden olabilir, ciddi ekonomik etkiler doğurabilir veya ekstrem durumlarda bariyerden kontrolsüz sızıntıya veya tesisin tamamen arızalanmasına yol açabilir. Civanın sadece varlığı bile çevre ve sağlık için tehlikeye neden olabilir.

Ticari bir bakış açısıyla, yüksek civa düzeyine sahip ürünler daha düşük kaliteli olarak değerlendirilmektedir. Bu tür ürünler tipik olarak daha düşük fiyatlıdır hatta bazı piyasalarda yasaklanmaktadır.

Civa tespiti ve ölçümünün avantajları

Civanın süreç takibi ve azaltılması şu avantajları sağlar:

 • Proses süresini iyileştirme
 • Varlık bütünlüğünü ve ürün kalitesini koruma
 • Geliri maksimum düzeye çıkarma
 • Çevreye zarar veren civa emisyonlarını azaltma
 • İş sağlığı risklerini minimum düzeye indirme

SGS'den civa tespit hizmetleri

En son teknoloji cihazları kullanarak ve uzman analistlerden oluşan ekibimizin desteğiyle, gereken şekilde sahada veya saha dışında civa ölçümünü gerçekleştirebiliriz. Uzmanlarımız uygun yöntemler önerebilir, numune alma metotları tavsiye edebilir ve verileri yorumlayabilir.

Laboratuvar hizmetlerimiz aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • Hidrokarbon numunelerinde civa tespiti
 • Tüm çevre numunelerinin analizi
 • Üretilen sudaki civanın tespiti
 • Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması (RoHS) Analizi
 • Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar (WEEE) analizi
 • Üçüncü taraf doğrulama ve test hizmeti

Deneyimli ekiplerimizin, aşağıdakiler dahil olmak üzere geniş bir dizi numune türünün laboratuvar analizini gerçekleştirecek donanımı bulunmaktadır:

 • Doğal gazdaki Hg
 • Sıvılaştırılmış Doğal Gazdaki (LNG) Hg
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazındaki (LPG) Hg
 • Naftadaki Hg
 • Kondensattaki Hg
 • Ham petroldeki Hg
 • Çökelti ve çamurlardaki Hg
 • Sudaki Hg
 • Glikoldeki Hg
 • Kandaki Hg
 • İdrardaki Hg
 • Saçtaki Hg
 • Tırnaklardaki Hg

Neden SGS?

Avrupa ve Uzak Doğu'daki uzman analistlerden oluşan ekiplerimizin civa ölçümü ve civa tespitinde 20 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Son teknoloji ürünü cihazları kullanarak, sahada veya saha dışındaki herhangi bir uygulamada yardımcı olabilecek deneyime sahibiz.

SGS'nin civa hizmetlerinin operasyonlarınızı nasıl destekleyebileceğini öğrenin.