Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS’nin denizcilik sektörüne yönelik sunduğu kapsamlı çözümler, laboratuvar analizleri ve uzman öneri hizmetleri, dünyanın başlıca limanlarının tümünde hizmetinizde.

Uluslararası taşımacılık sektörünün en önemli ayağı olan deniz taşımacılığı, uluslararası ticaretin %90’ından sorumludur. Başlıca limanlarının tümünde sunduğumuz kapsamlı saha hizmetleri, laboratuvar analizleri ve uzman öneri hizmetleri ile, giderek daha yoğun denetimlere tabi olan deniz yollarında şirketinize destek olabiliriz.

SGS’nin denizcilik hizmetlerini neden tercih etmelisiniz?

Size verebileceğimiz destek ile:

 • ABD Çevre Koruma Dairesinin (U.S. EPA) 2013 Gemi Genel İzni (Vessel General Permit) ve 2006 Deniz İş Konvansiyonu (Marine Labor Convention) ile uygunluk sağlayın
 • Sülfür emisyonu yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılayın
 • IMO’nun 2004 Balast Suyu Sözleşmesi’nin D2 standardı ile uygunluk sağlayın
 • Gemilerinizin revize edilen MARPOL Ek VI ile getirilen çevre standartlarına uygun olmalarını sağlayın

Denizcilik hizmetlerinde bir dünya lideri olarak 140 yıllık deneyim

Dünyanın lider belgelendirme, test, denetim ve gözetim şirketi olarak denizcilik sektöründe 140 yıllık deneyimimiz ile hizmetinizdeyiz. Önde gelen uluslararası filolara çeşitli hizmetler sağlamanın yanı sıra, geliştirdiğimiz numune alım sistemi ile IMO Balast Suyu Sözleşmesi’nin D2 standardına uygunluğunuzu sağlayabiliriz.

Sunduğumuz denizcilik hizmetleri:

 • Balast suyundan numune alımı ve D2 standardına uygunluk testleri (sintine suyu, gri su ve siyah su testleri dahil)
 • IMO MEPC.184(59) uyarınca Scrubber'ların yıkama suyundan numune alımı
 • Dünya Sağlık Örgütünün şart koştuğu gemi sağlık standartlarına uygun içme suyu numune alımı ve testleri
 • Hava emisyon testleri
 • Uygunluk testleri
 • Yönetmeliklerce belirlenen gerekliliklerin yorumlanmasında destek
 • Şişeler, soğutucular ve evraklar dahil numune alım ekipmanları
 • Yerinde numune alımı
 • Sahada numune alımı
 • Alınan numunelerin laboratuvara nakliyesi
 • Alınan numunelerin analizi
 • Raporlama ve veri yönetimi
 • Gemi üzerinde yük emisyon testleri
 • İç hava kalitesi (IAQ) ölçümü ve testleri
 • Gürültü/ titreşim ölçümleri
 • Asbest ölçümü, testleri, ve numune alımı
 • MARPOL V gereğince katı dökme yük kalıntı testleri
 • Sağlık hizmetleri ve gıda güvenliği
 • Yakıt miktar ve kalite hizmetleri
 • Madeni yağ durumu ölçümü

Egzoz gazı temizleme sistemleri için ayrıca sunduğumuz numune alım ve test hizmetleri:

 • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) için tetkik, denetim ve kalibrasyon
 • Veri yönetimi ve yorumlama
 • Revize edilmiş IMO Ek VI, CARB, ABD EPA ve EN metotları gereğince NOx, SO2, CO, CO2, oksijen, NH3, toz ve debi ölçümleri
 • Partikül yükü, partikül boyut dağılımı ve egzoz gazı temizleme sistemlerinin gaz giriş ve çıkışlarında kimyasal partikül analizlerinin gemi üzerinde test, ölçüm ve raporlama hizmetleri
 • Egzoz gazı temizleme sistemlerinin ses seviyelerine ilişkin gemi üstünde test, ölçüm ve raporlama hizmetleri 
 • Gemi üzerinde su numune analizi
 • Kıyıda su ve akaryakıt analizi

Yasal düzenlemelere ve standartlara uygunluk sağlayarak güvenli seferler yapabilmeniz için dünyanın başlıca limanlarının neredeyse tümünde faaliyet göstermekteyiz. Başlıca güzergahlar üzerinde bulunan duraklarda, gerekli tüm parametrelere ilişkin numune alım ve test işlemlerinin yapılabilmesi için, sizinle iş birliği içerisinde gerekli stratejileri geliştirebiliriz.

Denizcilik hizmetleri konusunda size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için bizimle bugün iletişime geçin.