Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Beş tehlikeli kimyasal için nihai kurallar US EPA (Çevre Koruma Ajansı) tarafından yayınlanarak, 5 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ocak 2021'de ABD Çevre Koruma Ajansı (US EPA), Toksik Maddeler Kontrol Yasası'nın (TSCA) 6(H) bölümü uyarınca beş kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik (PBT) kimyasal maddeyi düzenlemek için Federal Kayıt'ta (86 FR 866-932) beş nihai kural yayınladı.

 

 

Bu PBT kimyasalları:

 • 2,4,6-Tris (tert-butil) fenol (2,4,6-TTBP, CAS 732-26-3) - yakıt katkı maddeleri ve yakıt enjektörü temizleyicilerinde bir antioksidan, yağ ve yağlayıcılarda bir katkı maddesi
 • Dekabromodifenil eter - (DecaBDE, CAS 1163-19-5) - tel ve kablo kauçuk muhafazaları, tekstil, elektronik ekipman muhafazaları, bina ve inşaat malzemeleri ve havacılık ve otomotiv parçaları gibi ithal eşyalarda kullanılan alev geciktirici
 • Fenol, izopropile fosfat (3:1) (PIP 3:1, CAS 68937-41-7) – plastiklerde alev geciktirici, uçak ve endüstriyel makinelerde fonksiyonel bir sıvı olarak
 • Pentaklorotiyofenol (PCTP, CAS 133-49-3) – kauçuk endüstrisinde uygulamaları olan bir madde
 • Heksaklorobütadien (HCBD, CAS 87-68-3) - kauçuk üretiminde ve hidrolik, ısı transferi veya transformatör sıvısında bir çözücü

Bu nihai kurallar, Toksik Maddeler Kontrol Yasası'nın (40 CFR 751) 6. bölümü uyarınca bazı kimyasal maddelerin ve karışımların düzenlenmesine ilişkin alt bölüm E – kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik kimyasalları 40 CFR 751'e değiştirir.

Bu beş PBT kimyasalının her biri için son kuralın öne çıkanları Tablo 1'den 5'e kadar özetlenmiştir.

ÇEVRE KORUMA AJANSI, 86 FR 866, SON KURAL, 6 OCAK 2021 40 CFR BÖLÜM 751' 2,4,6-TRİS (TERT-BUTİL) FENOL (2,4,6-TTBP); TSCA BÖLÜM 6(H) KAPSAMINDA KALICI, BİRİKİMLİ VE TOKSİK KİMYASALLARIN DÜZENLENMESİ

Giriş

Kapsam

Gereklilik

Geçerlilik Tarihi

1

35 galondan daha az hacimli kaplarda dağıtım

≤ 0.3%

6 Ocak 2026

2

Yağ ve yağlayıcı katkı maddelerinde işleme ve dağıtım

≤ 0.3%

6 Ocak 2026

3

Distribütörler, § 751.409'daki yasaklara/kısıtlamalara ve diğer hükümlere uymakla ilgili normal iş kayıtlarını tutmalıdır

Kayıt oluşturulduktan sonra üç yıl boyunca kayıtlar tutulmalıdır

6 Ocak 2026

 

 

Tablo 1. 2,4,6-tris (tert-butyl) fenol (2,4,6-TTBP)

ÇEVRE KORUMA AJANSI, 86 FR 880 SON KURAL, 6 OCAK 2021 40 CFR BÖLÜM 751‘DE KABROMODİFENİL ETER (DECABDE); TSCA KAPSAMINDA KALICI, BİRİKİMLİ VE TOKSİK KİMYASALLARIN DÜZENLENMESİ

 

 

Giriş

Kapsam

Gereklilik

Geçerlilik Tarihi

 

 

1

DecaBDE veya DecaBDE içeren ürünlerin veya eşyaların üretimi ve işlenmesi

Yasaklı

8 Mart 2021

 

 

2

§ 751.405'teki yasaklara/kısıtlamalara ve diğer hükümlere uygunluk ile ilgili olağan iş kayıtlarını tutmak için Decabd veya Dekabd içeren ürün veya eşyaların üreticileri, işleyicileri ve dağıtıcıları

Kayıt oluşturulduktan sonra üç yıl boyunca kayıt tutma (Dipnot 1 ve 2 için gerekli değildir)

8 Mart 2021

 

 

3

DecaBDE veya DecaBDE içeren ürün ve eşyaların dağıtımı

Yasaklı

6 Ocak 2022

 

 

4

Otelcilik sektöründe perdelerde kullanılmak üzere üretim, işleme ve dağıtım ve DecaBDE'nin eklendiği perdeler

Yasaklı

6 Temmuz 2022

 

 

5

Nükleer enerji üretim tesislerinde tel ve kablo yalıtımlarında ve DecaBDE içeren tel ve kablo yalıtımlarında kullanılmak üzere işleme ve dağıtım

Yasaklı

6 Ocak 2023

 

 

6

Yeni havacılık araçlarının bir parçası olarak kurulan ve dağıtılan parçalarda ve bu tür araçlara yönelik parçalarda kullanılmak üzere üretim, işleme ve dağıtım³

Yasaklı

8 Ocak 2024

 

 

7

Motorlu taşıtlar için DecaBDE içeren yedek parçaların imalatı, işlenmesi ve dağıtımı

Yasaklı

2036

 

 

¹ Paletlerin kullanım ömrünün sona ermesinden sonra, 8 Mart 2021'den önce üretilen DekaBDE içeren plastik nakliye paletlerinin dağıtımını yasaklar

² DecaBDE içeren plastiğin ürün veya eşyalardan ve DecaBDE içeren ürünlerin veya bu tür geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış eşyaların geri dönüşümü için prosesleri ve dağıtımı başlatır


³
Havacılık araçlarının kullanım ömrünün sona ermesinden sonra, aşağıdakilerin ithalatını, işlenmesini ve dağıtımını yasaklar:

 • 8 Ocak 2024'ten önce DecaBDE içeren havacılık araçları
 • Havacılık araçları için DecaBDE içeren yedek parçalar

 

Tablo 2. Decabromodifenil eter (DecaBDE) 

ÇEVRE KORUMA AJANSI, 86 FR 894, SON KURAL, 6 OCAK 2021 40 CFR BÖLÜM 751' FENOL, İZOPROPİLE FOSFAT (3:1) (PIP 3:1); TSCA BÖLÜMÜ 6 (H) ALTINDA KALICI, BİRİKİMLİ VE TOKSİK KİMYASALLARIN DÜZENLENMESİ

Giriş

Kapsam

Gereklilik

Geçerlilik Tarihi

1

PIP (3:1) içeren ürünler veya eşyalar da dahil olmak üzere PIP (3:1) 'in işlenmesi ve dağıtılması ¹,²

Yasaklı

8 Mart 2021

2

PIP (3:1) veya PIP (3:1) 'in üreticileri, işleyicileri ve dağıtıcıları- § 751.407'deki yasaklara/kısıtlamalara ve diğer hükümlere uygunluk ile ilgili olağan iş kayıtlarını tutmak için ürünler veya eşyalar içeren

Kayıt oluşturulduktan sonra üç yıl boyunca kayıt tutma (son 2 muafiyetteki faaliyetler için gerekli değildir)

8 Mart 2021

3

Üretim, işleme ve dağıtım sırasında suya bırakma

Yasaklı

8 Mart 2021

4

Fotoğraf baskı eşyaları

Yasaklı

1 Ocak 2022

5

Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri

Yasaklı

6 Ocak 2025

¹ Muafiyetler:

 • Havacılık veya askeri amaçlı hidrolik sıvılar
 • Yağlayıcılar ve gres
 • Motor ve havacılık araçları için yeni ve yedek parçalar
 • Kapalı sistemlerde siyanoakrilat yapıştırıcıların imalatı
 • Lokomotif ve deniz uygulamaları için özel motor hava filtreleri

Tablo 3. Fenol, İsopropillenmiş Fosfat (3:1) (PIP, 3:1) 

ÇEVRE KORUMA AJANSI, 86 FR 911, SON KURAL, 6 OCAK 2021 40 CFR BÖLÜM 751' PENTAKLOROTİYOFENOL (PCTP); TSCA BÖLÜM 6(H) KAPSAMINDA KALICI, BİRİKİMLİ VE TOKSİK KİMYASALLARIN DÜZENLENMESİ

Giriş

Kapsam

Gereklilik

Geçerlilik Tarihi

1

PCTP veya PCTP içeren ürün veya ürünlerin imalatı ve işlenmesi

Konsantrasyon ≤ 1% olmadıkça yasaklı

8 Mart 2021

2

§ 751.411'deki yasaklara/kısıtlamalara ve diğer hükümlere uygunluk ile ilgili olağan iş kayıtlarını tutmak için PCTP veya PCTP içeren ürün veya maddelerin üreticileri, işleyicileri ve dağıtıcıları

Kayıt oluşturulduktan sonra üç yıl boyunca kayıt tutma

8 Mart 2021

3

PCTP veya PCTP içeren ürün veya eşyaların dağıtımı

Konsantrasyon ≤ 1% olmadıkça yasaklı

6 Ocak 2022

Tablo 4. Pentaklorothiofenol (PCTP) 

ÇEVRE KORUMA AJANSI, 86 FR 922, SON KURAL, 6 OCAK 2021 40 CFR BÖLÜM 751' HEKSAKLOROBÜTADİEN (HCBD); TSCA BÖLÜM 6(H) KAPSAMINDA KALICI, BİRİKEN VE TOKSİK KİMYASALLARIN DÜZENLENMESİ

Giriş

Kapsam

Gereklilik

Geçerlilik Tarihi

1

HCBD veya HCBD içeren ürünlerin veya eşyaların üretimi, işlenmesi ve dağıtımı¹

Yasaklı

8 Mart 2021

2

§ 751.413'teki yasaklara/kısıtlamalara ve diğer hükümlere uygunluk ile ilgili olağan iş kayıtlarını tutmak için HCBD veya HCBD içeren ürün veya maddelerin üreticileri, işleyicileri ve dağıtıcıları

Kayıt oluşturulduktan sonra üç yıl boyunca kayıt tutma

8 Mart 2021

1Muafiyetler:

 • Klorlu çözücülerin üretiminde bir yan ürün olarak HBCD'nin kasıtsız üretimi
 • Atık yakıt olarak yanma için HBCD’nin işlenmesi ve dağıtımı

Tablo 5. Hekzaklorobütadien (HCBD)

 

SGS Türkiye’de güncel listeye göre tüm testler yapılmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin;

 

Yeşim Demir Katipoğlu

e: yesim.demir@sgs.com

t: +90 212 368 40 00

w: www.sgs.com.tr

e: crsturkey@sgs.com

 

© SGS Société Générale de Surveillance SA- 2021 - Tüm hakları saklıdır - SGS, SGS Société Générale de Surveillance SA'nın tescilli ticari markasıdır. Bu, SGS tarafından kullanılmak üzere sunulan veya lisans verilen 3. taraf içerikleri haricinde, SGS'nin bir yayınıdır. Söz konusu üçüncü taraf içeriklerinin SGS tarafından onayladığı veya reddettiği anlamında gelmez. Bu yayın, teknik bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan bilgiler tedavi amaçlı uygulanan kapsamlı bir işlem olarak kabul edilmeyecektir. Bu bilgiler yalnızca eğiticidir ve herhangi bir yasal gerekliliğin veya geçerli düzenlemelerin yerini almaz. Danışmanlık veya profesyonel tavsiye niteliği taşımaz. Burada yer alan bilgiler "olduğu gibi" sağlanmıştır ve SGS, bunların hatasız olacağını veya belirli performans veya kalite kriterlerini karşılayacağını garanti etmez. İşbu beyana konu yazı içeriğinden alıntı yapmak ve/veya atıfta bulunmak ancak SGS'nin önceden açık yazılı iznine bağlıdır.