Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

- Bitüm ham petrolden elde edilen ve inşaat sektöründe özellikle yol inşaatları, yol bakımı ve yalıtım malzemesi olarak geniş yelpazelerde kullanılan yüksek viskoziteye sahip bir hidrokarbon atığıdır.

- Bitüm’ün asfalt karışımlarında hacim olarak küçük bir orana sahip olmasına rağmen, asfalt karışımına dayanıklılık ve viskoelastik özellik kazandırması nedeniyle kilit bir rol oynamaktadır. Bu reoloji, kohezyon, adezyon ve dayanıklılık özellikleri yol tasarımlarında gereken performansı sergilemesini sağlayan avantajlarıdır.

 

- İnşaat sektöründe geniş uygulama alanlarına sahip olan Bitüm, doğal hidrokarbonların ya da pirojenik kökenli (doğal, ısı etkisiyle oluşan ergime sonucu oluşan) hidrokarbonların karışımı ya da bunların her ikisinin bir kombinasyonu olup çok kez bunların gaz, sıvı, yarı-katı ya da katı halde olabilen, metal dışı türevleriyle bir arada bulunan, yapıştırıcı özellikleri olan maddedir. Siyaha yakın ve koyu kahve tonları arasında bir renge sahip olan Bitüm, yüksek viskoziteye sahip bir hidrokarbon atığıdır.

 

BİTÜM LAB NELER YAPAR?

1- Bitüm ve Bitüm Bağlayıcılarda Yoğunluk Tayini

  • YOĞUNLUK: φ(rho) sembolü ile gösterilen kütle yoğunluğu, daha yaygın kullanılan biçimiyle yoğunluk veya başka adıyla özkütle, birim hacmin kütlesi olarak tanımlanır ve bir sistem içerisindeki bir kütleyi karakterize etmek üzere kullanılır. Kütle ve hacim değiştikçe değişen bir özellik olduğundan, yoğunluk maddenin kapasite özelliğidir. Yoğunluk sıcaklıkla değişir.    

2- Bitüm ve Bitüm Bağlayıcılarda Penetrasyon Tayini

  • PENETRASYON: Belirli yükleme, zaman ve sıcaklık şartları altında, standart iğnenin bitümlü  maddeye girme uzunluğu olarak milimetrenin onda biri ile belirtilen bitümlü maddenin kıvamlılığıdır.

3Bitüm ve Bitüm Bağlayıcılarda Yumşama Noktası Tayini

  • YUMŞAMA NOKTASI: Bu metod bitümlü bağlayıcıların yumşama noktası özelliklerinin tayinini amaçlar. 

4- Bitüm ve Bitüm Bağlayıcılarda Düktilite (Süneklik/Esneklik) Tayini

  • DÜKTİLİTE: Bu test yöntemi, asphalt materyallerindeki sünme ve esneklik ölçümü tayinini kapsar.

5- Bitüm ve Bitüm Bağlayıcılarda Parlama Noktası (Açık Kap) Tayini

  • PARLAMA NOKTASI: Açık kap test cihazı ile fuel oil haricindeki parlama noktası 79-400 C arasında alan ürünlerin parlama noktasının tayinini kapsar.

6- Bitüm ve Bitüm Bağlayıcılarda Kinematik Viskozite Tayini

  • KİNEMATİK VİSKOZİTE: Bu test metodu belirli bir hacimdeki, kalibre edilmiş cam bir kapiler viskozimetreden yerçekimi ile akması için geçen sürenin ölçülmesi ile Bitüm ürünlerinin Kinematik Viskozitelerinin tayinini kapsar.

7- Bitüm ve Bitüm Bağlayıcılarda Çözünürlük Tayini

  • ÇÖZÜNÜRLÜK: Bu standart, bitümler ve bitümlü bağlayıcılarda toluendeki çözünürlük derecesi tayinini kapsar.

8Bitüm ve Bitüm Bağlayıcılarda Wax Tayini 

  • WAX: Bu deney talimatında, bitüm ve bitümlü bağlayıcıların kat-bek distilasyon karakteristiklerinin tayininin tarifi yapılmıştır.

9- Bitüm ve Bitüm Bağlayıcılarda Isı ve Hava Etkisi Altında Sertleşme Direncinin Tayini (TFTOT Yöntemi)  

  •  TFTOT YÖNTEMİ: Bu metot, bitümler ve bitümlü bağlayıcılarda ısı ve hava etkisi altında sertleşme direnci tayininin nasıl yapılacağını ve cihaz kullanımını açıklar. Ayrıca test metodu            hareketli film üzerindeki yarı katı asfaltik maddelere ısı ve havanın etkisinin hesaplanması tayinini kapsar. Isı ve hava değişimi kütle kaybının hesaplanmasında kullanılır. Metod aynı                zamanda penetrasyon ve yumuşama noktası gibi karakteristik özelliklerin değişimini tarifler.