Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Fildişi Sahili Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İthalatta Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması yürürlüğe konularak, Uygunluk Belgesi (Certificate Of Comformity – COC) ibrazı zorunlu kılınmıştır. FOB miktarı 1.000.000 CFA (yaklaşık 1.500 EURO)’dan fazla olan tüm ürünler uygulama kapsamında olacaktır.

Alınan karar doğrultusunda aşağıdaki ürünler haricindeki tüm ürünler için ihracat öncesi uygunluk sertifikası alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Uygulamadan muaf ürünler:

Altın ve değerli metaller, değerli taşlar, petrol ve madencilik faaliyetleri için ürün ve ekipman ithalatı, canlı hayvanlar, balık, et, sebze ve taze meyveler, bitkiler ve çiçekler, ham veya kısmen rafine edilmiş petrol ticari numuneleri, ikinci el araçlar, sanat eserleri, sinematografik filmler, gazeteler, damgalı kağıtlar ve çek defterleri, pasaportlar, şahsi eşyalar ve ordu/polis teşkilatına ulaştırılan patlayıcı ve silahlar.

Fildişi sahili uygunluk değerlendirme programı, ülkeye ithal edilen tüm düzenlenmiş ürünlerin ve ham maddelerin ilgili onaylanmış standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlayarak, yerel tüketicileri korur.

SGS olarak Fildişi Sahili İhracat öncesi uygunluk programı neticesinde aşağıdaki hizmetleri sağlamaktayız.

– İşlemden önce fiziksel muayene

- Akredite laboratuvarlarında örnekleme, test ve analiz

- Geçerli standartların gereklilikleriyle ilgili belgesel kontrol ve uygunluk değerlendirmesi

SGS, Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili sertifikanın temin edilmesi ve hizmet sağlamak için yetkilendirilmiştir. Gönderilerin Fildişi Sahili'nin gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak, ihracatçılara verimli ve kapsamlı çözümler sunmak öncelikleri olacaktır.

Alınan karar kapsamında uygunluk sertifikası temin etme yükümlülüğü Fildişi Sahili’ne ihracat yapan firmalara ait olup, ihracatçı ülkenin dahil olduğu güzergaha göre bildirilen FOB bedeli ile orantılı bir ücretlendirme ihracatçıya yansıtılacaktır, fiyatlandırma için SGS Türkiye Hükümetler ve Kurumlar Bölümü yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz.

16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygunluk sertifikası olmadan ihraç edilen ürünler CIF değerinin %50‘si oranında ithalatçı firmalar cezaya tabi tutulacak olup, ilgili ürünler ise imha edilecektir.