Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

YENİ SÜRÜM(İSTANBUL, TÜRKİYE, 25.03.2016) ISO/DIS 45001’in 14 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmasıyla ISO 45001 standardının geliştirilmesi sürecinin en son aşamasına ulaşılmış olundu. Bu uluslararası taslak, standart bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için (OHSMS) potansiyel gereklilikleri tanımlarken, aynı zamanda 2016 yılının son çeyreğinde yayınlanması planlanan standardın son versiyonunda olması beklenen değişiklikleri de tarif eder.

Son versiyon yayınlandığında, ISO 45001 OHSMS için yayınlanmış olan ilk ISO standardı olacaktır. ISO/DIS 45001 önemli paydaşların girdilerini ve yaygın olarak kullanılan OHSAS 18001 özelliklerini bir araya getirmektedir.  ANNEX SL ÇERÇEVESİ

ISO/DIS 45001, tüm yeni ve revize edilen ISO yönetim sistem standartları için şu anki gerekli çerçeveyi  belirleyen Annex SL içerisinde belirtilmiş olan madde yapısıyla uyumludur. Bu durum, ISO 45001’in son versiyonunun da ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer yönetim sistem standartlarıyla uyumlu olacağını güvence altına almaktadır. Annex SL yapısının kullanılması OHSMS gerekliliklerinin daha tutarlı ve kullanılan sektör lisanına daha yakın ve rasyonel şekilde sunulduğunu güvence altına alacaktır. ISO/DIS 45001 için önerilmiş diğer önemli değişiklikler ise aşağıdaki şekildedir:

■      İş sağlığı ve güvenli anlamında toplumun kendilerinden beklentilerinin neler olduğunu göz önünde bulundurma gerekliliğini hisseden kuruluşlarla, kuruluş bağlamına daha güçlü bir odaklanma sağlamaktadır.

■      Annex SL içerisinde, kuruluşta OHSMS’nin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesinde risk temelli düşüncenin uygulanmasının teşvik edilmesi sadece iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile değil, doğrudan OHSMS’nin bütünüyle ilgili bir konudur.

■      OHSMS uygulayan bazı organizasyonların daha önce OHSMS ile ilgili olarak üst yönetimin sorumluluklarını sağlık ve güvenlik yöneticilerine devretmesine izin veriliyordu.  

■      Kuruluşlar için tedarikçileri ve taşeronlarının risklerini nasıl yönettiğini dikkate almaları konusunda bir gereklilik bulunmaktadır.

■      “Dokümante bilgi” teriminin “dokümanlar ve kayıtlar” terimi ile değiştirilmesi resmi dokümantasyon sistemi içerisinde olmayan, elektronik ortamdaki bilginin kullanımına da izin vermesi amacını taşımaktadır. Kurumsal Bağlam

ISO/DIS 45001’in amacı bir kuruluşa kendisini olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilecek önemli konuların yüksek seviyede ve kavramsal olarak anlaşılır olmasını sağlamak ve bunların kendi OHSMS sisteminin kontrolü altındaki çalışanların sorumluluklarının nasıl yönetileceği konusunda çerçeve oluşturmaktır.

İlgi alanları; kuruluşun kendi OHSMS sistemi için belirlenmiş olan hedefleri de dahil olmak üzere, hedeflenen çıktılara ulaşma kabiliyetini etkileyen konulardır. Bunlar, iş sağlığı ve güvenliği politika taahhütlerinin yerine getirilmesini de içerir.

Kuruluş hangi ilgili tarafların kendi OHSMS sistemi ile bağlantılı olduğunu ve bu ilgili tarafların kendisiyle ilişkili gerekliliklerini belirlemelidir.Risk Temelli Düşünme

Bir OHSMS sistemi geliştirir ve uygularken risk temelli yaklaşımı adapte etmek için kuruluşun bağlamına uygun şekilde odaklanmak bir gerekliliktir. OHSMS’nin kuruluş bağlamınca belirlenmiş olan veya ilgili diğer çıktılar da dahil olmak üzere hedeflenen çıktıları elde edebilmesini güvence altına almak için kuruluş tarafından riskler ve fırsatlar tanımlanmalıdır. Kuruluş bu riskleri ve fırsatları tarif eden aksiyonları planlamalı, onları kendi OHSMS süreçleri içerisine entegre etmeli, uygulamalı ve bu aksiyonların etkinliğini değerlendirmelidir.  

 

Liderlik: Üst Yönetimin Taahhüdü

Üst yönetim artık OHSMS ile yakından ilgilendiğini doğrudan bu konularda rol alarak, iş sağlığı ve güvenliği performansını stratejik planlamada dikkate alarak ve etkin bir OHSMS’ye sahip olmakla onun gerekliliklerine uymanın önemini tüm personele aktararak göstermelidir.


Üst yönetim ayrıca çalışanları tüm fonksiyonlarda yönlendirmek ve desteklemek konusunda aktif rol alarak ve OHSMS ile ilgili kurumsal kültürü yönlendirmek ve geliştirilmesini sağlayarak OHSMS’nin etkinliğine katkıda bulunmalıdır.

 

Dış Kaynak Kullanımı

Kuruluş OHSMS sistemini etkileyen taşere edilmiş süreçlerin tanımlanmış ve kontrol altında olduğunu güvence altına almalıdır. Çalışma alanı içerisinde yürütülen faaliyetleri yerine getiren ilgili tedarikçi ve taşeronlar bu süreçlere dahil edilirler.


Dokümantasyon

“Dokümante bilgi” terimi “dokümanlar ve kayıtlar” olarak değiştirilmiştir. İşlenmiş bilginin resmi dokümantasyon sistemi içerisinde yer almayan kanıtları da (akıllı telefon ve tabletlerdeki elektronik bilgi vb.) artık kabul edilecektir.SGS size nasıl yardımcı olabilir?

ISO/DIS 45001, Annex SL ve risk temelli düşünce yaklaşımının gerekliliklerinin anlaşılmasına yardımcı olmak için farkındalık seminerleri düzenleyebiliriz. Talep edilmesi halinde, OHSAS 18001 sisteminizin ISO/DIS 45001 sistemine adapte edilmesinde gerçekleştirilmesi gereken değişikliklerin izah edilmesi amacıyla bir fark analizi çalışması gerçekleştirebiliriz.Gelecek Güncellemeler

ISO’nun ulusal üye kuruluşları şu anda standardın DIS versiyonunun üç aylık gözden geçirme periyodunun ortasında bulunmaktadır. Eğer sonuç olumlu olursa, bir sonraki adım uluslararası bir son taslak versiyonunun yayınlanması olacaktır (FDIS).

ISO/DIS 45001 standardının bir kopyası ISO web sitesinden temin edilebilir.

ISO 45001 Çalışma Grubu (ISO/PC 283), ISO 45001 standardının resmi olarak geliştirilmesi ve yayınlanmasından sorumludur.

ISO 45001’in geliştirilmesi ve yayınlanma takvimi ile ilgili yeni bilgiler elde edildiğinde bu bilgi ve güncellemeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Detaylı bilgi için iletişim bilgilerimiz aşağıdadır:Serhat Sağlam ve Fatih Altay

Satış Sorumluları

 
SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İs İstanbul Plaza A Girişi

Güneşli 34209 İstanbul

t: +90 0212 368 40 00

f:  +90 212 296 47 82

e: sgs.turkey@sgs.com

w: www.sgs.com.tr


 

SGS Hakkında

SGS dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşudur. Kalite ve doğrulukta küresel bir referans olarak tanınan SGS dünya genelinde 1.800 ofis ve laboratuvardan oluşan bir ağda 85.000’den fazla çalışanı ile hizmet vermektedir.