Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

 

Değerli SGS TransitNet Kullanıcıları,

Malumlarınız olduğu üzere, 15.02.2015 tarihinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın, giriş gümrük idaresine gelmeden en az 1 saat öncesinde emniyet ve güvenliğe ilişkin bilgileri içeren giriş özet beyanını ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekecektir.

Konu ile ilgili tarafımıza gelen yoğun sorulara istinaden, uygulamanın hangi şartlarda  nasıl gerçekleştirileceği ve SGS TransitNet kullanıcılarının söz konusu uygulamadan nasıl etkileneceği konusunda detaylı bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz; SGS TransitNet kullanıcıları sözkonusu yeni uygulamadan olumsuz bir şekilde etkilenmeden taşımalarını yapmaya devam edeceklerdir.

Ülkemize yönelik taşımalar 3 farklı şekilde gerçekleştirilmektedir ve bu 3 farklı yöntemde uygulamanın ne şekilde yapılacağına dair detaylar aşağıdaki gibidir.

  • Yurtdışından başlatılan T1/T2 beyanı ile taşıma yapılması durumunda: Eğer sunulan T1/T2 beyanı emniyet ve güvenlik bilgilerini içeriyorsa, ayrıca ön beyan sunma ihtiyacı yoktur. SGS TransitNet sisteminde beyanlar bu şekilde sunulduğu için, müşterilerimizce ek bir iş veya işlem yapılmasına gerek yoktur.
  • Ancak başka asıl sorumlular tarafından açılan T1/T2 beyanları ile yaptığınız taşımalarda araç ülkemize giriş yapmadan önce beyanın emniyet ve güvenlik bilgilerini içerip içermediğini kontrol ediniz.
  • Transit beyanının Türkiye giriş gümrüğünden sunarak taşıma yapılması (TR Beyanı) durumunda: Sunulan Türk Transit beyanı emniyet ve güvenlik bilgilerini içeriyorsa, örneğin transit beyanın araç Kapıkule’ye giriş yapmadan 1 saat önce sunulup LRN numarası alınması durumunda başka beyan sunulmasına gerek kalmayacak. SGS TransitNet sisteminde beyanlar bu şekilde sunulduğu için bizim sistemde sunulan beyanlarda araç kapıya gelmeden 1 saat önce sunum yapılması yeterli olacaktır.
  • TIR Karnesi ile yapılan taşımalarda: Bu taşımalarda istisnasız olarak, araç Türkiye’ye giriş yapmadan en geç 1 saat önce, TIR-EPD üzerinden ön beyan yapılmış olması veya https://uygulama.gtb.gov.tr/karaobyn/ linki kullanılarak gümrük sisteminden, taşınan eşyaya ilişkin bilgiler, gönderici alıcı ve yükleme boşaltma yeri bilgileri içeren bir  beyan sunulması gerekmektedir.