Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Bilindiği üzere Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Denetimi işi ile ilgili olarak 31/03/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Denetimi İçin Hizmet Alımına İlişkin Yeterlilik ilanı", 06/04/2006 tarih ve 26131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Denetimi Usul Esaslarına İlişkin Kurul Kararı" dolayısıyla söz konusu hizmet alımı EPDK tarafından yapılan ihale sonucu olarak görev almak üzere seçilmiş firmalardan biriyiz.
Bu sözleşme kapsamında, EPDK’dan Doğal Gaz Dağıtım Lisansı alan dağıtım şirketlerinin, Doğal Gaz Piyasası Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kurul Kararları ile sözleşme hükümleri ve bu sözleşme kapsamında Kurum (EPDK) adına kontrol edilip Kurum’a raporlanması hizmetini kapsamaktadır.
Denetim hizmeti, Kurum (EPDK) adına yapılacak ve dağıtım şebekesinin projelendirilmesi, yapımı, kontrolü, test edilmesi, kabulü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili her türlü faaliyetin; ilgili mevzuata, dağıtım lisansı ihale şartnamesine uygunluğu ile uygulamaya esas detay işçilik ve malzeme şartnamelerinin teknik uygunluğu ve dağıtım şebekesi yapımının bu şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ve işletme faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla yapılacak çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak, CD ortamına kaydedilmiş fotoğraf video görüntü, doküman, resmi belge ve teknik çizimleri de içeren her türlü raporu kapsamaktadır.
Denetimin Esasları şöyle olacaktır:
Denetimler,EPDK Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesinin koordinasyonunda görevlendirme esasına göre yapılacaktır. Daire tarafından verilecek Görevlendirme Belgesinde; denetime katılacak "Denetim Elemanları"nın isimleri, denetimin konusu, süresi ve birim denetim bedeli belirtilicektir. Denetim firmasınca, denetimin tamamlanmasından sonra tespit edilen hususları içeren raporlar en geç bir hafta içinde Kuruma sunulacaktır.
Denetim konuları şunlar olacaktır: Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin her türlü tasarım ve projelendirilmesi, Doğal Gaz Çelik ve Polietilen boru hatlarının inşaat, test ve işletmeye alınması, A ve B tipi RMS istasyonları tasarım, inşaat, montaj ve îest edilmesi, Hali hazır harita yapımı, kamulaştırma, altyapı bilgi sistemleri ve GIS uygulamaları Servis hattı ve servis regülatör montajı, Dağıtım şebekesinin işletilmesi (Bakım-Onarım vb.) İç tesisat uygulamaları (proje, yapım, test, kontrol) Tahribatsız Muayene Testleri (NDT) Katodik koruma ve scada uygulamaları Faturalandırma ve Müşteri Hizmetleri   Türkiye’de ve Dünya’da SGS
Bilindiği üzere firmamız SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş, SGS S.A. Cenevre merkezli dünyanın gözetim, denetim, test ve belgelendirme alanında lider kuruluşunun Türkiye ofisidir. SGS, 46.000’de fazla çalışanı ile dünyanın 140 ülkesinde 1000’den fazla ofis ve laboratuvarı ile faaliyet göstermektedir. SGS, 1933’ten beri de Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Kalite gözetimi, belgelendirilmesi ve eğitimi konularındaki uluslararası deneyim ve birikimlerini Türk Sanayici ve Girişimcileri ile paylaşmaktadır.
‘’Dünya üzerinde üretimin ve ticaretin var olduğu ve kalite kontrolunun söz konusu olduğu her yerde size yardımcı olacak bir SGS ofisi bulmanız mümkündür’’ sloganı ile çalışan SGS, tarafsız, bağımsız ve güvenilir olma temel ilkeleri doğrultusunda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de müşterilerinin ürün ve hizmetleri için en iyisini sunmayı gururla sürdürüyor.
Enerji sektöründe birçok imalatçı, müteahhit, operatör ve yatırımcı firmaya hizmet veren SGS, Doğalgaz alanında İspanya başta olmak üzere İtalya, Kolombiya ve daha birkaç ülkede hizmet vermektedir. SGS’nin doğalgaz alanında en büyük global müşterileri Gas Natural, Indesa, Iberdola, Repsol ve BP Gas sayılabilir.
Ahmet Kürşad ÇANAKÇI
Endüstriyel Hizmetler Bölüm Müdürü
SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.
www.tr.sgs.com