Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Altın atıklarında siyanürün imha edilmesi, altının metalürjik geri kazanımının önemli bir parçasıdır.

Birçok yasada çevreye boşaltılmadan önce siyanürün ve atıklardaki metal siyanürün imhasının kontrolü ile ilgili katı düzenlemeler bulunmaktadır. Ek olarak, siyanürün işlenme maliyeti, altın geri kazanımı sırasında meydana gelen toplam işletme maliyetinin önemli bir parçasını temsil edebilir. Siyanür imhasının güvenilir ve uygun maliyetli çözümü, bir altın metalürji tesisinin erken planlama aşamasında dikkate alınacak başlıca unsurudur.

SGS, siyanür imhasında teknolojik bir lider olarak saygın bir yere sahiptir. Yerel düzenlemelere uygunluğu sağlarken, siyanür imhasında dünya çapında tanınmış güvenilir ve uygun maliyetli çözümler sunmaktayız. SGS, siyanür imhası için bir takım farklı prosesler sağlamaktayız. Metalürjistlerimiz, özel uygulamanız için en iyi seçeneği tavsiye etmeden önce birkaç faktörü dikkate almaktadır:

 • Atıklarda müsade edilebilir konsantrasyon sınırlarını belirten çevresel düzenlemeler
 • Faaliyetinizden elde edilen atıkların benzersiz kimyasal bileşimi
 • Belirli türleri işleme becerileri ile ilgili detoksifikasyon teknikleri
 • Reaktif tüketimi ve maliyet

SGS, siyanür imhasının birçok etkin yöntemi konusunda engin deneyime sahiptir. Uzmanlarımız, faaliyetleriniz için en uygun yöntemi seçmek üzere sizinle birlikte çalışır. En sık kullanılan yöntemlerimizin avantajları ve kısıtlamaları aşağıda listelenmiştir. Diğer sık kullanılan süreçlerin avantajları ve kısıtlamaları için lütfen Siyanür İmhası kısmına bakınız.

Alkali Klorlama
Avantajlar Kısıtlamalar
 • İşletilmesi oldukça basit
 • Hızlı kinetik
 • Güçlü oksidan
 • Bakır katalizör gerektirmez
 • Seçici değildir, yüksek reaktif tüketimi
 • Yüksek oranda toksik siyanojen klorür gazının hızlı ve tam hidrolizini sağlamak için yüksek pH gerekir (pH 11)
 • Ferrosiyanat yıkılmaz, sadece kısmen ferrisyanata oksitlenir
 • Çözeltide kalıntı klor bırakabilir
Hidrojen Peroksit
Avantajlar Kısıtlamalar
 • İşletilmesi oldukça basit
 • Toksik gaz üretimi yoktur
 • Klorlamaya göre CN'WAD ile daha selektif
 • Süreçte uygun maliyetli ferröz sülfat ile birleşir
 • Yüksek reaktif tüketimi
 • Katalizör olarak çözeltide bakır gerektirir. Çözeltide bazı bakır kalıntıları bırakma eğilimindedir
 • Siyanür amonyağa hidrolize olur
 • Ferrosiyanat yıkılmaz, baz metal ferrosiyanat kompleksi olarak çöker
SO2
Avantajlar Kısıtlamalar
 • Düşük reaktif maliyeti
 • CN'WAN'ı etkin bir biçimde oksitler
 • Süreçte sülfit tuzları kullanılabilir
 • Çinko sülfat kullanımına olanak sağlar
 • İşletmesi oldukça zor bir sistemdir
 • Katalizör olarak çözeltide bakır gerektirir
 • Çözeltide bazı bakır kalıntıları bırakma eğilimindedir.
 • Etkin karıştırma ve uzun tutulum zamanı gerektirir
 • Siyanür amonyağa hidrolize olur
 • Ferrosiyanat yıkılmaz, baz metal ferrosiyanat kompleksi olarak çöker
 • Bakır yüksek klorlu ortamda tekrar çözünebilir

SGS, siyanürle yıkama, siyanür geri kazanım ve imha konularının tüm aşamalarında uzman tavsiyelerde bulunabilir. Çevresel düzenlemelere uygun olmanızı ve sonuçlarınızı geliştirmenizi güvence altına almak için atıklarınızdaki siyanürün kullanımı, geri kazanımı ve imhası için olası çözümleri tartışmak için projenizin erken safhasında bize ulaşın.