Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, cevherinizin değerini bilir ve bunu yönetmede sizinle ortak olmak için teknik ve lojistik yeterliliğe sahiptir. Cevher hizmetlerimiz projenizin bu önemli bölümünü belgelendirmenize ve sürdürmenize yardımcı olabilir.

Bütün keşif, geliştirme ve işletme aşamalarında tam bir destek sunuyoruz. Cevherinizin önemini, değerini ve proje aşamalarınız olarak bugün ve gelecekte neleri temsil ettiğini biliyoruz. Bu temel kaynağın özenli bakımı ve kullanımı, şunları sağlar:

 • Uygun taşıma uygulamaları
 • Mümkün olduğunca fazla kimyasal ve fiziksel parametrelerin etkin şekilde belgelenmesi
 • Cevher, çipler, veri ve numunelerin gözetim zinciri için bakım

SGS teknik faaliyetleri ve denetim becerileri tüm dünyadaki finans kuruluşları, çevre örgütleri, uluslararası madencilik topluluğu tarafından kabul edilmektedir. Cevher hizmetleri paketimiz ile birlikte bu yetkileri size, projenize ve şantiyenize getiriyoruz. 

Cevher hizmetlerinde bizimle ortak olduğunuzda menfaat sahipleriniz ve finans kuruluşları, değerli bütün kaynak ve bundan elde edilen bütün verilerin tamamen doğru olduğunu bilecekler. 

Burada sizin için bir rekabet noktası var. Cevher hizmetlerimiz, şantiyenizde laboratuvar ya da tesisinizde, bölgesel konumunuzda ya da yerel bir SGS numune hazırlama sahasında birleştirilebilir. Şunlar hakkında bize danışın:

Şantiye bazlı cevher test etme ve belgelendirme

 • Cevher ve çip fotoğrafı
 • İlk geçiş minerolojisi ve değiştirme alan hedeflemeyi sağlamak için hiperspektral görüntüleme
 • Cevher ve çip kaydı
 • Kaya kalitesi ve özel yerçekim verisi (RQD ve SG)
 • Mineral boyama
 • Diğer fiziksel özellikleri kaydetme (örn., gamma, manyetik, radyasyon)

Cevher lojistiği ile ilgili lojistikler - kullanım, yönetim, depolama

 • Gözetim zinciri
 • Cevher parçalama/testereyle kesme
 • Numune gönderimi
 • Cevher depolama tesis yönetimi ve işletimi
 • Cevher ya da çip kayıtları ve analitik verilerin yönetimi

Çeşitli Hükümler

 • Sağlık ve Güvenlik (alan, hava ve tesiste)
 • Alan ekipmanları, numuneler ve analitik maden çamurunun yönetimi ve depolanması

Daha fazla bilgi için hemen yerel SGS ofisinizle irtibat kurunuz.