Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, nem hücresi analizinde global bir teknik liderdir.

Tesislerindeki asit kayaç drenajı (AKD) potansiyelinin belgelendirilmesi konusunda yıllardan beridir mühendislik ve madencilik şirketlerine yardımcı oluyoruz. Otomasyonlu laboratuvarlarımız, yeniden üretilebilir sonuçların elde edilmesini sağlamak için sabit test prosedürlerini izleyen eğitimli uzmanlarıyla eksiksiz statik ve kinetik AKD testleri gerçekleştirmektedir.

Nem Hücresi Testleri, olası hava koşullarının laboratuvar ortamında kontrollü bir şekilde simüle edileceği biçimde tasarlanmıştır. Bu testlerde, asit üretim miktarı ve sızıntı suyu kalitesinde belli bir süre içinde görülen değişkenlik ortaya çıkarılarak bunların olumsuz etkilerini azaltabileceğiniz stratejiler geliştirmenize yardımcı olunur.

Standart Nem Hücresi Testi laboratuvar ölçeğinde yapılır. Çökeltme döngülerinin simüle edilmesi maksadıyla numune bazı değişken kuru ve nemli hava döngülerine maruz bırakılır. Numune belli bir süre boyunca deiyonize suya daldırılır. Su numuneden süzülerek geçer ve ardından toplanır. Bu sızıntı suyu, aralarında pH, sülfat, asidite, alkalilik, iletkenlik ve metaller gibi (Ca ve Mg dahil) bazı parametreler açısından analiz edilir. Numune matrisi etkilerinin daha iyi görülebilmesi için, parçacık büyüklüğü artırılıp azaltılarak veya hücre şekli/akış miktarı değiştirilerek test söz konusu koşullara göre özelleştirilebilir.

Daha büyük ölçekli hücreler pek çok parametreyi test edebilir. Daha çok asit kayaç özelliğine sahip büyük numunelerin verdiği tepki incelenebilir. Çeşitli kapak dizaynı seçenekleri test edilerek kapakların AKD'yi azaltma etkinliği değerlendirilebilir. 

SGS'nin destek verebileceği diğer nem hücresi tasarımları arasında bakteri eklenmesi, numunenin bol suyla yıkanması, sıcaklık çevrimi, nemli/kuru hava döngüsü değişkenliği ve hava/sızıntı suyu döngüsünün süresi bulunur. Şartlarınıza bağlı olarak, faaliyet tesisinize en uygun test programını tasarlayabiliriz.

Nem hücresi testinin sonuçları aylık olarak incelenir, ilerleme gözden geçirilir ve daha kapsamlı bir yıkama gerekip gerekmediği belirlenir. Test genellikle 16-24 hafta sürer. AKD kontrol seçeneklerinin tespit edilmesi amacıyla daha uzun süreli desteler de yapılabilir. Bu tip testler, olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik stratejiler için önemli veriler sunarak AKD etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur. AKD reaksiyonları karmaşıktır ve SGS elde ettiğiniz sonuçların yorumlanmasında size yardımcı olabilir.

AKD üretici ve nötrleştirici mineraller yıkayarak temizlendikçe, sızıntı suyu numunesinin mineralojisi de değişecektir. SGS'nin yüksek tanımlı mineraloji hizmetleri, test süresince bu değişimlerin özelliklerini ortaya koyar ve bunları dokümante eder. Çevresel mineraloji konusundaki uzmanlığımız, AKD ptansiyelinin mineralojik nedenlerini ve bunlara karşı izlenebilecek nötrleştirme stratejilerini daha detaylı görebilmenizi sağlar.

Tüm SGS laboratuvarları, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) ve Uluslar arası Standartlar Kuruluşu (ISO) gibi tanınmış küresel standartlar uyarınca numunelendirme ve analiz işlemlerini yürütmektedir. AKD testi ihtiyaçlarınızın endüstri uzmanları tarafından yapılması suretiyle daha verimli ve çevre dostu faaliyetler yürütmek için bize ulaşın.