Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS laboratuvarları, mineral konusunda uzmanlığa ve deneyime sahip profesyonellerden oluşmaktadır. Asit kayaç drenajını neden azaltmak istediğinizi gayet iyi biliyor ve aralarında Statik Net Asit Üretim (NAG) Prosedürünün de bulunduğu pek çok kapsamlı analitik test seçeneğini size sunuyoruz.

NAG Net Asit Üretim Testi, tortulardaki/atık kayaç numunelerindeki asit üretme ve asit tüketme bileşenleri arasındaki dengeyi ortaya çıkarmaktadır. NAG sonuçları, numunenin sülfür içeriğinin (ve siderit çözeltideki ferro demir içeriğinin) tam oksitlenmesini baz alarak asit kayaç drenajı özelliklerini sunar. Oksidasyonla üretilen asit, karbonatlar ve/veya malzemenin diğer asit tüketen bileşenleri tarafından sarf edilir. Solüsyonun pH değeri ölçülür (NAG pH). Reaksiyondan sonra kalan asit, üretilen net asidin hesaplanması amacıyla, standartlaştırılmış NaOH ile titre ettirilir.

Mevcut tüm sülfürün oksitlenmesini sağlamak için, yüksek sülfür içeriğine sahip numuneler birden fazla hidrojen peroksit alikuotuna ihtiyaç duyabilir. Her aşamanın sonunda, NAG solüsyonundaki katı maddelerin ayrıştırılması amacıyla numune filtreden geçirilir. NAG solüsyonu daha sonra pH ve asitlik değeri bakımından incelenir, katı parçacıklar ise başka bir hidrojen peroksit alikuotu kullanılarak yeniden oksidasyon için kurtarılır. Numunenin toplam NG kapasitesi, her aşamada elde edilen asit kapasitelerinin toplanmasıyla hesaplanır.

SGS, cevherlerinizin asit üretme potansiyelini sistematik olarak size sunar. ARD programınıza güvenebilmek ve uzun vadeli çevresel sorumlulukların önüne geçmek için bizimle çalışın.