Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Siyanür tüketimiyle ilgili artan maliyetler, katı çevre düzenlemeleri ve sürdürülebilir operasyonlar sağlama ihtiyacı, siyanür geri kazanım teknolojilerine olan ilginin artmasına neden olmuştur.

SGS, altın devrenizden siyanür çıkarmak için en güvenli, en düşük maliyeli, en etkin süreci geliştirilmesinde ve gösterilmesinde sizinle çalışacak teknik uzmanlığa ve sermaye ekipmanına sahiptir.

Siyanür geri kazanımı, aşağıdakiler dahil olmak üzere işletmenize bir takım önemli faydalar getirir:

 • Atıklar için azalmış detoksifikasyon maliyeti
 • Yeni siyanürün alınması ve teslimi ile ilgili kapsamlı yıllık gereksinimleri azaltarak siyanürün uygun maliyetli geri dönüşümü
 • Satılabilir yan ürünlerin oluşturulmasının sonucu olarak gelirin artması
 • Çevresel yasalarla uyumun geliştirilmesi
 • Siyanür taşıma prosedürlerinin daha iyi olmasından dolayı sosyal sorumluluğun artması

SGS, solüsyonlardaki ya da tortulardaki siyanürün emniyetli bir şekilde kazanılması için gereken prosesleri geliştirme ve iyileştirme konusunda önemli katkılarda bulunmuştur. Tüm dünyadaki altın madenleri, altın geri kazanım operasyonlarında aşağıdaki SGS siyanür geri kazanım teknolojilerini kullanmaktadır: 

 • SART
 • Hannah Prosesi 
 • AVR
 • MNR

Sülfürleştirme, Asidifikasyon, Geri Dönüşüm ve Çökeltinin Kalınlaştırılması (SART)

SART, AVR prosesinin bir uyarlamasıdır ve yüksek konsantrasyonlarda bakır siyanür içeren altın tesisi atıklarını işlemek üzere geliştirilmiştir. SART sırasında, sülfür iyonları asit ile altın atıklarına eklenir. Bakır kalınlaştırılan ve filtre edilen kalkosite dönüştürülür.

Hannah Prosesi

Siyanür geri kazanımı için yeni Hannah prosesi SGS tarafından geliştirilmiştir. Süreç, serbest siyanür radikalleri ile birlikte metal siyanür komplekslerini çıkarmak için güçlü reçine teknolojisini kullanır.   

Asidifikasyon, Volatilizasyon, Renötralizasyon (AVR)

AVR, altın atıklarından ve son zamanlarda posalardan siyanür geri kazanmak için kullanılan ilk süreçtir. Süreç 50 yılı aşkın bir süredir kullanımdadır.

Siyanür kullanımı sırasında pH daima dikkatli bir biçimde kontrol edilir ve yüksek oranda toksik HCN (hidrosiyanik asit gazı) üretimini önlemek için yüksek seviyede tutulur. AVR'nin asitleştirme aşaması sırasında, pH seviyesi sülfürik asit kullanılarak yaklaşık 10'dan 4'e düşürülür. Daha sonra, serbest siyanür ve zayıf biçimde birleşen metal siyanür kompleksleri HCN'ye dönüştürülür. Daha sonra, çözelti veya atık posası aracılığı ile hava baloncuklarının güçlü buharının geçirilmesi ile kapalı bir sistemde buharlaştırılır. Hava/HCN gaz akımı daha sonra kireç bulamacı kullanılarak işlenir. Bu işlem, geri dönüşüm için HCN'yi serbest siyanüre geri dönüştürür.

Avantajları

 • Yüksek siyanürlü geri kazanım oranları
 • Günümüzde kullanımda olan büyük ölçekli ticari siyanür yenileme tesisleri
 • Zaman içinde kendini kanıtlamış teknoloji

Kısıtlamalar

 • İşletilmesi maliyetli, karmaşık sistem
 • Bazı bakır siyanür komplekslerinde yüksek olan atıklarda etkisiz
 • İşlenen atık kitleleri, çevreye boşaltılması uygun olmayan yüksek seviyede siyanür (CuCn) içerebilir.
 • Süreç sırasında HCN üretiminin sonucu olarak sigorta oranlarının artmasına neden olabilir

Metallgesellschaft Doğal Kaynaklar (MNR) Prosesi

MNR prosesi, bakır siyanür kompleksleri içeren atıklar için uygundur. MNR prosesinde, sülfür iyonları siyanür çözeltisine ve aside eklenir. 

Avantajlar

 • %100'e kadar bakırla kompleks yapmış siyanür ile çok yüksek geri kazanım oranları
 • Çökelti, satılabilir bakır sülfittir
 • Reaksiyon düşük pH'da gerçekleştiği için daha az asit gerekir

Kısıtlamalar

 • Yeni teknoloji kapsamlı bir şekilde kanıtlanmamıştır

SGS, size olumlu ekonomik kazanımlar ve çevresel yönetim sağlayan siyanür kazanımı konusunda geleneksel ve yenilikçi teknolojilerde dünya lideridir. Projenizin planlama aşamasında bizimle erkenden iletişime geçiniz. Metalürjistlerimiz, ruhsat düzenlemelerine uygunluğu sağlayan ve sonuçlarınızı geliştiren siyanür geri kazanımında deney, pilot tesis gösterimi ve devam eden desteği kapsayan bir iş akış şeması geliştirecektir.