Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

İşyerinizi tehlikeli maddeler karşı korumak ve sıhhi, güvenlik ve çevre yükümlülüklerini yerine getirmek için sağlam bir risk belirleme ve entegre bir yönetim stratejisine gerek duyarsınız.

Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi planı için bizi hemen arayın.

SGS işyeri güvenliği ve sağlığı konularında dünya lideridir ve 25 yıldan fazla bir zamandır alışveriş merkezlerinin mimarisinden, tren yolu, otoyol ve havaalanlarından, nükleer enerji santrallerine ve elektrik santrallerine varana kadar birçok sanayi kolu için çalışmalarda bulunmuştur. SGS olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışıyoruz ve birçok kurum tarafından akredite edilmiş durumdayız. Sağlık ve güvenlik uzmanlarımız mesleki risklerin önlenmesi konusunda uzmandır. Tesisatlarınızın, malzemelerinizin, ekipman ve tesislerinizin gerekli standart ve yönetmeliklere uygun olmalarını sağlamanıza yardımcı oluruz. Şayet çalışanlarınız gaz ya da kolay tutuşabilir maddelerin bulunduğu patlama riski taşıyan bir ortamda çalışıyorlarsa size risk belirlemesi konusunda yardımcı olabiliriz.

İşinizin her safhasında sizinle birlikte çalışıyoruz - bina mimarinizin ve tesisinizin planlanmasından tasarımına, bina inşasına, işletilmesine ve tesis bakımına kadar. İhtiyacınıza göre hazırlanmış yazılımlarla yönetim planınızın geliştirilmesine ve bu planın tüm şirket organizyonunuza entegre edilmesine yardım ediyoruz. Oluşturulan planın çalışmasını ve iyileştirmelerin devamını sağlamak ve tesisin prodüktivesini artırmak amacıyla izleme ve danışmanlık desteği sağlıyoruz.

Aşağıdaki hizmetlerimizle size yardımcı olabiliriz:

 1. Laboratuar risklerinin önüne geçilmesi:
  • Tehlike tanımlaması, risk belirleme ve işleyen süreçler ile spesifik çalışma statülerinin kontrolünün tanımlaması
  • Önleyici ve düzeltici kontrol planlarının kontrolü
  • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik kontaminasyon maddelerine maruz kalma değerlendirilmesi
  • Ergonomik ve fizyo-sosyolojik değerlendirme araştırmaları
  • Kurulum ve ekipmanların güvenlik tetkikleri
  • Kaza incelemeleri ve düzeltim ölçümleri
  • Çalışan sağlığı ve güvenliği yönetimi OHSAS 18.001
  • Kimyasal maddelerin kayıt edilmesi, değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması (REACH) ve sınıflandırılması, etiketlendirilmesi ve paketlemesi (CLP) hizmetleri
  • Kapalı ortam çevre kalitesi
  • Asbest risk belirlemesi
  • Çalışan ve teknisyenlerin sağlık ve güvenlik eğitimleri

 2. İnşaatlarda sağlık ve güvenlik
  • Sağlık ve güvenlik koordinasyonu
  • Sağlık ve güvenlik araştırmaları ve planları
  • Özel eğitimler

 3. Endüstriyel güvenlik
  • Acil durum planları
  • Patlama riski belirleme
  • Büyük kaza ve tehlikelerin kontrolü SEVESO
  • Sayısal risk analizi

 4. Sağlık ve güvenlik araştımaları, geliştirmeleri ve gelişimi

Sunduğumuz hizmetler şunları desteklemek için dokümantasyonları da kapsamaktadır:

 • İlgili tüm düzenlemelere uyumluluk
 • Sağlık ve güvenlik planlarının denetlenmesi ve izinlerin temin edilmesi
 • Dahili lisans kontrolleri
 • Vinçler ve operatörler için belge kontrolü

Güvenlik koordinasyonu ve takibini sizin adınıza yürüten kusursuz ortağınızız. Sağlam bir sağlık, güvenlik ve çevre planı ile şirketiniz çalışanlarınıza ve paydaşlarınıza güvenliğe verdiğiniz değeri gösterirsiniz. Planınızı yapmaya hemen başlayın - akredite güvenlik ekibimizi hemen arayın ve risk belirlemenizi yaptırın.