Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Bir kömür hazırlama tesisi (KHT), kömürü topraktan ve kayadan yıkayarak pazara nakledilmek üzere hazırlayan bir tesistir.

Kömürden temizlenen atık materyalin daha fazla olması kömürün pazar değerini artırdığından ve taşınma maliyetlerini azalttığından, bir KHT'nin etkinliği, kömür madeni faaliyetlerinin verimliliği üzerinde ana etkiye sahiptir. SGS, yeni veya mevcut olan kömür hazırlama tesislerinin sahiplerine ve potansiyel müşterilerine eksiksiz hizmetler sunmaktadır.

SGS, kömür teknolojisinde dünya çapında liderdir. Aşağıdakiler aracılığı ile KHT'nizin etkinliğini en üst seviyeye çıkarmanıza ve nihai performansınızı geliştirmenize yardımcı olacak deneyime ve uzmanlığa sahibiz:

  • Tesis tasarımı
  • Üretimin değerlendirilmesi
  • Tesis ve materyal deneyi
  • Tesisinizin gerçek zamanlı analizi.

Aşağıdakiler aracılığı ile KHT'nizin sonuçlarını geliştirmek için teknik, endüstriyel ve işletme ile ilgili liderliğimize güvenin:

Tesis Tasarımı

Sürecin başlangıcında yapılan bilgilendirilmiş tesis tasarımı, KHT'nizin etkinliğini, işletme maliyetlerini ve verimliliğini belirleyecektir. SGS'nin birinci sınıf teknik uzmanları tam devre tasarım hizmetleri veya bağımsız danışmanlık sağlamaktadır. Ayrıca, tesisinizin performansını doğru bir şekilde ölçebilir ve onaylayabiliriz.

Pilot Tesis Deneyi

SGS tarafından yapılan pilot tesis deneyi, KHT'nizin iş akış şemasını göstermekte ve doğrulamaktadır. Yeni projeler için, pilot tesis ile ilgili fizibiliteyi gösterir ve beklenen son ürünün numunelerini üretir. KHT pilot tesisleri, tam ölçekli tesis tasarlarken kullanılabilen, böylece de tasarım ve sermaye riskini azaltan verileri oluşturur.

Mevcut faaliyetler de yeni teknolojiyi değerlendirmek, farklı kömür ve kül özelliklerini incelemek veya ana tesisteki üretime ara vermeden sorunları çözmek için pilot ölçekte temsil edilebilir.

Tesis Değerlendirmeleri (Tesis Denetimleri)

Bir KHT'den elde edilen verimi arttırmak için yapılan tüm iyileştirmeler ilave kârla sonuçlanacaktır. SGS, tam ve güvenilir kömür hazırlama tesis performans değerlendirmesi ve denetimi sağlamaktadır. Testleri tasarlamak, tesis içi örnekleme gerçekleştirmek ve işletmenizin tüm yönlerinin etkinliğini ölçmek için gereken laboratuvar analizini yürütmek için yeterli uzmanlığa sahibiz.

Sıralama ve Harmanlama

SGS kömür uzmanları, çeşitli seçenekleri değerlendirmede, örnekleme sistemleri ve on-line çözümleyicileri kapsayan bir sistem tasarlamada size yardımcı olarak ham ve temiz kömürleriniz için en düşük maliyet sonuçlarını tanımlamaktadır. Bu size müşterilerin teknik şartnamelerini karşılamak için farklı kalitede kömürleri harmanlamanıza ve verimi en üst seviyeye çıkarmanıza olanak sağlar.

Yıkanabilirlik Çalışmaları

Hazırlama tesisi besleme numunelerinde yürütülen SGS yıkanabilirlik deney çalışmaları, hazırlama tesisi tasarımı ve mühendisliği için önemli olan verileri sağlamaktadır. Kömür numunelerini berraklaştırmak için çeşitli yoğunluk ve büyüklüklerde doğru ve güvenilir yıkanabilirlik çalışmaları yürütmekteyiz.

Süreç Simülasyonu

Kömürün yıkanabilirlik özellikleri belirlendikten sonra, SGS, farklı süreç ekipmanı ve devre konfigürasyonunlarına dayanarak hazırlama tesisinizdeki verimi ve kalite performansını hesaplayabilir. Bu durum, yeni tesislerin tasarımı ve mevcut tesislerin ekipmanını ve iş akışını değiştirme hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.

SGS, dünyanın her yerinde kömür hazırlama tesislerinin bağımsız, tarafsız değerlendirmelerini sağlamak konusunda kapasitesini kanıtlamıştır. Devam eden KHT desteği veya bir kömür hazırlama tesisini satın almadan önce varlıklarını değerlendirmeye yardım etmesi için kömür teknolojisinde dünya liderine güvenin.