Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, hidrometalürjik deneyde ve iş akış şeması geliştirilmesinde dünya lideridir.

Metalürji uzmanı ekibimiz, kimyagerlerimiz ve mühendislerimiz, SGS küresel ağı tarafından desteklenmektedir. Ortam yıkama, basınçlı yıkama ve yüksek basınçlı otoklav geri kazanım sistemleri için seri ve pilot tesis deneyi ve iş akışı şeması geliştirme hizmetlerini sunuyoruz.

SGS metalürji uzmanları, altın yıkama, nikel kırmızı kil yıkama ve uranyum yıkama ile birlikte diğer baz metalleri ve ısıya dayanıklı cevherler ile ilgili seçenekler konusunda deneyimlidir. Güvenilir iş akış şemalarının ve deneyinin sağlayıcısı olarak saygınlığımız, tam boyutlu tesisinizdeki metal geri kazanım oranlarının en iyi şekilde kullanıldığı konusunda güven sağlar.

Karmaşık cevher kütlelerini anlamak ve etkin, güvenilir ve uygun maliyetli bir geri kazanım sistemi geliştirmek için gerekli uzmanlığa ve ekipman envanterine sahibiz. SGS yıkama hizmetleri:

 • Başlangıç seri deneyi ve minerolojisi
 • Cevher gövdesi ve olası geri kazanım oranlarındaki değişkenliğin analizi
 • Tesislerimizde pilot tesis ve "mini maden" tasarımı ve inşaası
 • İşçi sağlık ve güvenlik düzenlemeleri ile garanti edilmiş uygunluk
 • 4 ila 6 ayı aşkın bir sürede 50-100T cevher kullanılarak pilot tesisin ve mini madenin ince ayarı
 • Tam boyutlu tesisin işletmeye alınmasında yardım
 • Çalışanların eğitimi ve tesisin en uygun şekilde kullanımının devam ettirilmesi

Bir yıkama prosedürü seçerken, uzmanlarımız birçok faktörü dikkate alır. Bu faktörler arasında, cevher ısıya dayanıklı olması ve kalkoprit gibi karışık minerallerin varlığında bile geri kazanılmakta olan metalin türü, cevherin minerolojisi, tanecik büyüklüğü ve kapsül içine alma özellikleri yer almaktadır. Beklenen geri kazanım oranlarını ve maliyet kısıtlamalarını da hesaba katmaktayız. SGS ekibi, bu değerlendirmelere dayanarak, sunduğumuz bir veya daha fazla teknolojinin deneyini yürütür.

Basınçlı yıkama, yüksek basınçlı yıkama ve basınçlı oksidasyon, dikkatle kontrol edilen sıcaklıklarda ve basınçlarda bir otoklavda gerçekleştirilir. Bu teknolojiler geniş bir sermaye yatırımını ve daha yüksek işletme maliyetlerini kapsamaktadır, fakat zor, karmaşık veya ısıya dayanıklı cevherlerden yüksek geri kazanım oranları sağlar. Avantajlar ve kısıtlamalar:

Basınç Oksidasyonu (POX)
Altın
Avantajlar Kısıtlamalar
 • Zor ve karmaşık bakır cevherleri için oldukça etkili
 • Oldukça karmaşık kimya 
 • Yüksek sermaye maliyetleri
Yüksek Basınçlı Asitli Yıkama (HiPal)
Nikel lateriti, Uranyum, Bakır, Kobalt
Avantajları Kısıtlamaları
 • Yüksek geri kazanım oranları
 • Sistemin otomatik, tamamen entegre, devamlı işletilmesi
 • Büyük sermaye yatırımı
 • Güvenlik hususları dikkate alınmalıdır
PLATSOL SGS ticari markalı teknoloji
Altın ve Platin Gurubu Metaller (PGM)
Avantajları Kısıtlamaları
 • Düşük sermaye maliyetleri
 • yalın konsantratlar, kirli konsantratlar ve yüksek konsantrasyonlarda krom ve magnezyum içerenler için uygun
Sadece değerli metallere ve PGMlere etkilidir

Kütle liçi dahil olmak üzere ortam liçi, basit yığınlarda, tanklarda veya sütunlarda gerçekleştirilir. Bu işlemler ortam sıcaklıklarında ve basınçlarında yürütülür. Bu sistemlerin avantajları arasında daha basit kimya ve işletme prosedürleri ve düşük başlangıç ve devam maliyetleri yer almaktadır. Ortam liçi, basit cevherler veya beklenen geri kazanım oranları düşük olanlar için uygundur. SGS ortam liçi sistemleri:

Bakteriyel Yıkama (ACTIVOX; BIOX; GEOCOAT dahil)
Altın, Baz Metaller
Avantajları Kısıtlamaları
 • Basit teknoloji
 • İyileştirilmiş ekolojik alan
 • Çeşitli sıcaklıklarda etkili
 • Kalkoprit için etkisiz

SGS ayrıca hidrometalürjik prosesleri için tanısal bir araç olan sıralı yıkama da gerçekleştirmektedir:

Sıralı Yıkama
Altı
n
Avantajları Kısıtlamaları
 • Cevher damarlarındaki farklı mineral bölgelerini tanımlamak için kullanılır
 • Karmaşık bakır minerolojisi için etkili
 • Karmaşık kimya
 • İşlemle ilgili parametreler dikkatli bir biçimde kontrol edilmeli ve izlenmelidir

En uygun yıkama teknolojisini seçmenin inşaatınız ve işletme maliyetleriniz ve sonundaki geri kazanım oramları üzerinde önemli etkisi vardır. Kararınızın geri kazanım operasyonunu en iyi şekilde değerlendirmesini ve sonucunuzu geliştirmesini güvence altına almak için SGS sizinle birlikte çalışır.