Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, mineral işleme endüstrisinde dünyanın en deneyimli ve en güvenilir kuruluşudur.

Metalürji uzmanlarını, akış şeması tasarlama aşamasında bir cevher numunesinin birincil yüzdürme özelliklerini ölçmek için standart bir laboratuvar ölçekli test olarak MFT testini geliştirmiştir.

MFT testinin amacı, bir dizi standart işletim koşulu altında tüm mineraller (cevher ve değersiz mineral) için yüzdürme posası kinetiklerini ölçmektir. MFT testi, laboratuvar yüzdürme sonuçlarını tem tesis performansına ölçeklendirme güçlüğünü aşmaya yönelik test edilmiş bir çözüm sunar. Posadaki yüzdürme kinetiklerinin ve geri kazanım özelliklerinin tesisteki köpük etkilerinin kalibrasyonuyla birlikte ölçülmesi sayesinde sağlam ölçeklendirme sonuçları elde edilir. MFT testi, posa safhasındaki mineral ayrıştırma kinetiklerini belirlemede çok etkili olması nedeniyle endüstride benzersiz bir yere sahiptir. Tesisteki köpük etkileri daha sonra Yüzdürme Ekonomik Değerlendirme Aracı (FLEET) modellemesinde kullanılır. Numunedeki her mineral için MFT testinden elde edilen bilgiler, üç MFT test parametresiyle açıklanır:

  • Rmax (kazanım) 
  • Kavg (miktar sabiti)
  • Alpha (miktar sabiti dağılımı)

Her MFT testinin analiz edilmesi aşağıdaki bilgileri verir:  

  • Maksimum kazanım (Rmax) ve test ızgarasındaki her mineral türü için miktar sabitlerinin kümülatif frekans dağılımı (Kavg ve alpha ile ifade edilir) 
  • Öğütmenin Kavg ve Rmax üzerindeki nicel etkisi
  • Tek bir öğütme büyüklüğündeki bir dizi Rmax ve Kavg değerinden oluşan standart set ile Rmax eğim ve Kavg eğim parametreleri. Bunların tümü maden bloğu modeline jeostatistiksel olarak dağıtılabilir.

MFT Testi, değişkenlik testi ve jeometalürji

SGS'nin temel felsefesi, yüzdürme performansını etkileyecek devher parametrelerinin değişkenliğini anlamaktır. Kalıntı minerallerinin jeolojik dağılımı nedeniyle bu gereklidir. Değişkenlik değerlendirildikten sonra bu parametreleri temel alarak tesisi planlıyor, optimize ediyor ve performansını tahmin ediyoruz.

MFT testinin amacı, sade, standart, hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilebilecek bir test programı sunmaktır. Bu faydaların bir araya getirilmesinin anlamı şudur: 

  • Cevherin yüzdürme özelliklerinin çıkarılması için her bir sondaj çekirdeği numunesinde farklı testler yapılabilir
  • Bu testler, herhangi bir SGS metalürji tesisindeki teknik ekiplerce yapılabilir
  • Laboratuvar sonuçları global ölçekte yeniden üretilebilir

MFT testleri iki şekilde yapılır: eksiksiz MFT testi ve haritalandırma MFT testi. Bu testler arasındaki tek fark, kimyasal analize gönderilen numunelerin sayısıdır.

Eksiksiz MFT testleri, cevher kütlesindeki mineral bileşiklerinin kinetikleri hakkında detaylı bilgi sunmak için yapılır. Bu bilgiler belirlendikten sonra çeşitli haritalandırma MFT testleri yapılarak blok kaynak modeli için önemli değişkenlik verileri elde edilir. Haritalandırma testleri, daha az sayıda numunenin kimyasal analize gönderilmesi nedeniyle çok daha ucuzdur. Bu tasarruf, aynı proje maliyetiyle daha fazla sondaj deliği numunesinin test edilmesi anlamına gelir. Blok kaynak modeline çok sayıda sondaj deliği sonucunun dağıtılması sonucunda sağlam bir jeometalürjik model elde edilir ve hem tasarım hem de üretim tahminlemesinde daha yüksek doğruluğa ulaşılır.

SGS'yle işbirliği yapın ve yüzdürme devresi uzmanlığımızdan ve deneyimimizden siz de faydalanın.