Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Öğütme devresi, en büyük sermaye yatırımlarınızdan ve işletim maliyetlerinizden biridir. SGS, farklı test prosedürlerini ve metodolojileri birleştirerek tesisinizin bu kritik bölümünü en verimli hale getirmenizi sağlar ve risklerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Temel felsefemiz, aralarında bilyalı ve çubuklu değirmenler için Bond testlerinin de bulunduğu güvenilir ufalama testleri sayesinde ilk olarak cevherinizin değişkenliğini tespit etmektir. Bond bilyalı değirmen öğütülebilirlik testi gibi daha büyük numune ebatlarının gerekli olduğu birkaç pahalı test de yapmaktayız. Elde edilen sonuçlar, ModBond öğütülebilirlik testi gibi sadece küçük numunelere ihtiyaç duyulan daha ucuz testlerin kalibre edilmesinde kullanılır.

SGS'nin sunduğu Bond testleri hakkında şunları söyleyebiliriz:

ModBond öğütülebilirlik testi

Karşılaştırmalı çalışma indeksine benzer olarak, Bond bilyalı değirmende önceden belirlenen süre kadar yapılan bir açık devre kuru parti öğütülebilirlik testidir. 65-200 arası (ortalama 100) elek büyüklüklerinde kullanılabilir. Testte, çalışma indeksinin tahmin edilebilmesi için standart Bond Bilyalı Değirmen İndeksi testine karşı kalibrasyon yapılması gerekir. Test, cevher kütlesi sertlik profili ortaya koymak ve bilyalı değirmen devresinde elde edilecek ürün çıktısını tahmin etmek için kullanılır.

SGS, ModBond öğütülebilirlik testini geliştirmiştir ve kendine ait geniş bir veritabanına sahiptir. Küçük numune ebadı pek çok testin yapılabilmesini mümkün kılar ve uzmanlarımızın öğütme devrenizi etkin bir şekilde tasarlayabilmesine imkan tanıyan kapsamlı değişkenlik bilgileri elde edilir.

Besleme numunesi gereksinimleri
1,2 kg -6 elek büyüklüğünde cevher.

Bond bilyalı değirmen öğütülebilirlik testi

Test, net güç ihtiyaçlarını* hesaplamak için gereken Bond Üçüncü Ufalama Teorisiyle kullanılan Bond Bilyalı Öğütücü Çalışma İndeksini belirler. Bazı düzeltme faktörlerinin uygulanması gerekebilir.

W = Wi (10/√P – 10/√F)

Burada W = Net güç sarfiyatı (kWh/t)
Wi = Bond çalışma indeksi (İngiliz veya metrik birimde)
P = Nihai ürünün geçiş büyüklüğünün %80'i (µm)
F = Beslenen ürünün geçiş büyüklüğünün %80'i (µm)

Test, standart bilyalı öğütücüde uygulanan kapalı devre kuru öğütülebilirlik testidir. 28-400 arası elek büyüklüklerinde uygulanabilir. Normal finiş büyüklüğü ise 100'dür.

Besleme numunesi gereksinimleri:
10 kg -6 boy

* Bond F. C., “Crushing & Grinding Calculations”, Reprint from British Chemical Engineering, Allis-Chalmers Publication 07R9235B

Bond Düşük Enerjili Darbe Testi

Test, kırıcıları belirlerken net güç ihtiyaçlarını* hesaplamak için Bond Üçüncü Ufalama Teorisiyle kullanılan Bond Bilyalı Öğütücü Çalışma İndeksini belirler. Ayrıca, belli bir ürün büyüklüğü için gereken açık devre ayarlar (çeneli kırıcılar ve döner kırıcılar) ile kapalı devre ayarların (konik kırıcılar) belirlenmesinde de kullanılır.

P80 = 25400 x Oss x (0.04Wi + 0.40)

P80 = 25400 x Css x 7Ecc x (0.02Wi + 0.70) / (7Ecc - 2Css)

Burada Oss = Açık devre ayarlar (inç cinsinden)
Css = Kapalı devre ayarlar (inç cinsinden)
Ecc = Egzantrik mesafesi (inç cinsinden)
P80 = Ürünün %80'inin geçeceği açıklık.
Wi = Çalışma indeksi

Darbe aparatı, her kayaç numunesinin her iki tarafına da eşit oranda vurmak amacıyla iki tekerleğe monte edilmiş bir sarkaca monte iki çekiçten oluşur. Sarkacın yüksekliği, kayaç numunesini kıracak yeterli enerji elde edilene kadar artırılır.

Besleme numunesi gereksinimleri:
En az 10 adet -3" ve +2" cevher (20 adet tavsiye edilir).

* Bond F. C., “Crushing Tests by Pressure and Impact”, Trans AIME, Vol 169, 1947, pp 58-66.

Bond çubuklu değirmen öğütülebilirlik testi

Test, kırıcıları belirlerken net güç ihtiyaçlarını* hesaplamak için Bond Üçüncü Ufalama Teorisiyle kullanılan Bond Çubuklu Öğütücü Çalışma İndeksini belirler. Bazı düzeltme faktörlerinin uygulanması gerekebilir.

Test, standart çubuklu öğütücüde uygulanan kapalı devre kuru öğütülebilirlik testidir. 4-65 arası elek büyüklüklerinde uygulanabilir. Normal finiş büyüklüğü ise14'tür.

Besleme numunesi gereksinimleri:
15 kg -1⁄2" cevher.

* Bond F. C., “Crushing & Grinding Calculations”, Reprint from British Chemical Engineering, Allis-Chalmers Publication 07R9235B