Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Pek çok ülkenin yasal mevzuatı, maden atıklarından arsenik imhası, tasfiye ocağı tozu veya diğer sanayi uygulamalarını katı bir biçimde düzenlenmiştir.

SGS, arsenik denetiminiz ile ilgili olarak ruhsatlandırmaya uygunluğunuzu güvence altına alan, sosyal ve çevresel ayak izlerini azaltan yenilikçi çözümler sunar. Bir çok durumda, arsenik satılabilir bir yan ürün olacak şekilde işlenebilir.

SGS'nin hidrometalürji uzmanları, arsenik stabilizasyonu iş akış şemaları geliştirir ve bunları tam donanımlı, teknolojinin son ürünü tesislerimizde yürütülen pilot ölçekli tesis testlerinde gösterir. Arsenik bileşiklerinin uzaklaştırılabildiği, reddedilebildiği, geri dönüştürebildiği, detoksifiye edilebildiği veya tipik olarak basınç oksidizasyonu ile "sabitlenebildiği" bazı yaklaşımlar sunmaktayız. İşlendikten sonra arsenik güvenli bir biçimde atıklara geri konabilir veya satılabilir.

SGS'nin sunduğu arsenik geri dönüşümü ve yönetimi teknolojilerinden bazıları:

Pazarlanabilir Bileşiklerin Geri Dönüşümü

  • Yüzdürme, tekrar yıkama/çöktürme, satılabilir saf sodyum arsenatın veya bakır arsenatın kristallendirilmesi ile saf olmayan bileşiklerden arsenik minerallerinin seçici ayrımı 
  • Saf arsenik bileşiklerinin tavlama ya da çöktürme ile buharlaştırılması 

Geri Dönüşüm

  • Arsenik içeren materyallerin ıslahı
  • İşleme sırasında arsenik davranışının araştırılması
  • İşlem sırasındaki stabilizasyon veya konsantrasyonda tehlikeli arsenik materyallerinin seçilmesi

Basınçlı Oksitlenme aracılığı ile sabitleme

  • Stabil kristalin skorodit ve/veya ferrik arsenat çökeltileri oluşturmak için basınçlı veya atmosferik yıkama teknolojileri yer almaktadır. Tasfiye ocağı tozları, bakır rafineri boşaltım çözeltileri, ateşe dayanıklı altın cevherleri ve Co-Ni-Zn arsenit cevherleri olası besleme kaynaklarıdır

Mineroloji ve Analiz

  • Arsenik mineral faz çeşitlemesi, kristallik, parçacık büyüklüğü ve mineral kimyası
  • Katı cevherlerde ve test ürünlerinde arsenik davranışı
  • Arsenik minerali bileşimleri ve iç büyüme yapıları
  • Entegre XRD, QEMSCAN, optik mikroskopi, elektron mikroskobik tarama ve elektron mikroprobu analizi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmalar

Metalürjik ve mineraloji operasyonlarınızda SGS'nin uzmanlığına, ekipmanına ve uzun yıllar boyunca edindiği tecrübesine güvenin. SGS arsenik yönetim teknolojileri, madeninizde, izabe tesisinizde veya endüstriyel bölgenizde verimli, sürdürülebilir işletmeyi ve ruhsat uygunluğunu güvence altına alır.