Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Erken aşama metalürji testlerinden elde edilen sonuçlardan geliştirilen kapsam belirleme çalışmaları ve iş akışları, metalürjik çıkarma programının temelini oluşturmaktadır.

SGS, bağımsız ve şeffaf kapsam belirleme çalışmalarında ve iş akışı geliştirmede liderdir. Dünyada madencilik, mühendislik ve finans toplulukları tarafından kabul edilen doğru, güvenilir sonuçları sağlayacak deneyime ve teknolojiye sahibiz. Bir kapsam belirleme çalışması yaparken göz önünde bulundurduğumuz önemli faaliyetler:

 • Numune alma ve etki alanı belirleme
 • Mineraloji
 • Kritik hataların tanımlanması
 • Öğütülebilirlik deneyi
 • Ön konsantrasyon ve metal geri kazanımı seçme olanakları
  • Flotasyon
  • Ağırlık farkı ile ayırma
  • Liç
  • Hidrometalürji
  • Risklerin değerlendirilmesi ve asitli kayaç drenaj deneyi dahil çevresel etkiler

  Etkili kapsam belirleme çalışmaları ve tam bir süreç iş akışı:

  • Sermaye sahiplerine ve paydaşlarına projenizin hayata geçirilebilirliği konusunda sağlam kanıt sağlar
  • Projenize dayalı etkinlikleri kurmak üzere cevherinizin özelliklerini tam anlamıyla anlamanızı sağlar
  • Geliştirilmiş veya işletme ile ilgili tasarruf aracılığıyla daha yüksek gelir elde etmenize olanak sağlar
  • Var olan operasyonlardaki süreç değişiklikleri ile ilgili riski en aza indirmenizi sağlar
  • Uygun tasarım özellikleri aracılığıyla çevresel maliyetleri azaltmanızı sağlar

  Kapsam Belirleme Çalışmaları

  Kapsam belilrme çalışması, bir projenin metalürjik değerlendirmesindeki ilk aşamadır. SGS kapsam belilrme deneyi ile elde edilen veriler, projenizin potansiyelini değerlendirir ve sonraki adımları belirlemenize yardımcı olur. Çalışmadan elde edilen veriler ayrıca sermaye sahipleri ve paydaşları için projenin hayata geçirilebilirliği için sağlam kanıt da sunar. İhtiyacınız olan özel metalürjik testleri yürütmek için yeterli deneyime ve dünya çapında laboratuvar ağına sahibiz.

  Akış Şeması Geliştirme

  Projenin ön fizibilite veya fizibilite aşamasındayken, kavramsal bir iş akışı geliştirmek için kapsam belirleme çalışmalarınızın sonuçlarını kullanırız.

  İş akışı geliştirme, en etkin ve etkili işleme yöntemini belirlemek için özel cevher ve ürün özelliklerini dikkate alır. Cevher türünde, geri kazanım hedeflerinde, ekipmanında veya çevresel düzenlemelerde değişkenliğin sonucu olarak mevcut operasyonda değişiklikler yapılması gerektiğinde, bir SGS iş akışı ile birlikte pilot tesis deneyi mali riskinizi önemli ölçüde azaltır.

  SGS, kapsam belirleme çalışmalarında ve iş akışı geliştirmede lider olarak dünya çapında saygınlık kazanmıştır. Hemen bize ulaşın ve yalın etkinlikler oluşturmak üzere konumlarken faaliyetlerinizi kolaylaştıran ve ideal hale getiren hedeflenmiş pratik çözümleri nasıl elde edeceğinizi ve projenizin hayata geçirilebilirliği konusunda nasıl güven temin edeceğinizi öğrenin.