Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'nin deneyimli metalürji uzmanları, çevre açısından sürdürülebilir metal ve mineral çıkarma devreleri için güvenilir iş akışları geliştirirler. Söz konusu iş akışları, pilot tesis ile SGS laboratuvarlarında gösterilebilir ve doğrulanabilir.

Bu programlar teknik riski azaltmak için önemli yollardır ve madencilik, mühendislik ve mali topluluklar tarafından uluslararası düzeyde tanınmaktadır.

Pilot tesis deneyi, tezgahta geliştirilen iş akışının hayata geçirilebilir olup olmadığını göstermek ve doğrulamak için kullanılır. SGS pilot tesisleri entegre bir şekilde çalışma konusunda benzersizdir, tüm birim operasyonları bir konsantre veya LME-dereceli metalin üretilmesiyle sonuçlanan ürünü ya da sürekli beslemeyi sağlamak üzere çalışırlar. Boşaltma akışları ve safsızlık artışı da gözden geçirilir. Pilot tesisleri, <100 kg/saat> ila 1 ton/saat aralığında değişen çeşitli ölçeklerde gerçekleştirilir.

Yeni projeler için, pilot ölçek işletme ile ilgili hayata geçirilebilirliği, "kavram kanıtlamayı" gösterir ve beklenen nihai ürünün pazar numunelerini üretir, böylece teknik riski azaltır. Pilot ölçek, tam ölçekli tesis tasarlarken kullanılabilen, böylece de tasarım ve sermaye riskini azaltan metalürjik verileri de oluşturur.

Mevcut faaliyetler de yeni ekipmanı veya teknolojiyi değerlendirmek, farklı cevher türlerini incelemek veya ana tesisteki üretime ara vermeden sorunları çözmek için pilot ölçekte temsil edilebilir.

Profesyonel uzmanlarımız, bir takım pilot tesisi faaliyetlerini gerçekleştirecek uzmanlığa sahiptir:

 • Paydaşlar için işletmenin hayata geçirilebilriğinin gösterilmesi
 • Dökme numune hazırlama
 • Mini kütle / DMS Tesis operasyonu

Pilot deneyi sırasında üstlenilen tipik faaliyetler:

 • İş akış şemasının hayata geçirilebilirliğinin tesis edilmesi. Bu özellikle karmaşık çökeltiler, yeni veya alışılmamışteknolojileri kullananlar veya yüksek riskli alanlarda bulunan projeler için önemlidir.  
 • Paydaşlara devamlı entegre operasyonun gösterilmesi
 • Yerel su şebekesinin etkisinin değerlendirilmesi
 • Bir su dengesinin geliştirilmesi
 • Cevher çeşitliliğinin etkisinin miktarının belirlenmesi
 • Özelleştirilmiş deney (çevreset değerlendirmeler gibi) için yan ürünlerin üretilmesi
 • Pazar değerlendirmesi için kütle numune hazırlama
 • Önemli öğütme çalışanlarının eğitilmesi

Pilot deneyi, aşağıdakileri gerçekleştirmenin en iyi yoludur:

 • Bir metalürjik iş akış şemasının kritik bileşenlerini kanıtlamak
 • Yeni ekipman veya teknolojinin hayata geçirilebilirliğini tesis etmek
 • Çevresel gereklilikleri karşılama kapasitesini doğrulamak
 • Teknik, çevresel, işletme ve ticari riskleri en aza indirmek

Pilot tesislerinin, iyi planlanmış ve düzenli bir şekilde işletilmesi kaydıyla, projenizin metalürjik başarısı üzerinde önemli bir etkisi olabilir. SGS, yerinde analitik, minerolojik ve ticari destek, deneyimli uzmanlar ve kapsamlı bir ekipman envanteri dahil size etkin bir pilot tesisi sağlamak için gereken karmaşık ve entegre alt yapıya sahiptir. Metalürjik yanıt ve geri kazanımınızda daha güvende olmak için SGS ile birlikte çalışın.