Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'nin Yüksek Tanımlı Mineroloji hizmeti gösterge mineral tanımlamayı, kimya işlemlerini ve veri toplamayı otomatikleştirir.

Hızlı Belirteç Mineral Taraması (RIMSCAN) aracımız klasik yöntemlerden daha küçük numuneler kullanır ve tam indikatör mineral paketinin (kimberlit ve baz metal gösterge mineraller, altın, uranyum vs.) tamamen otomatikleştirilmiş, hızlı ve objektif tanımlamasını sunar.

İndikatör mineral yöntemleri, maden keşfinde kullanılan etkin araçlardır. Ana minerallerin kurtarılmasını sağlamak için ağır mineral konsantratları genellikle büyük, klasik tortu ve toprak örneklerinde kazanılır. Geçmişte ağır minerallerin işlenmesi çok fazla zaman alıyor ve +250 µm kesitler kullanılıyordu. Ancak, gösterge mineral popülasyonunun %60'ından fazlası, seçilmesi zahmetli ince kesitlerde yer almaktadır. RIMSCAN sayesinde en ince malzemelerde bile tüm mineral içeriği eksiksiz olarak incelenebilir ve daha fazla bilgi üretilebilir (mineral fazlalıkları, mineral kütle dağılımı ve parçacık büyüklüğü gibi).

Numune Hazırlama

20-30 kg numune gerektiren klasik yöntemlerin aksine RIMSCAN daha küçük numunelerle çalışır (0,5-2 kg). Bunun bir alt numunesi jeokimyasal analize gönderilirken, yeteri kadar malzeme RIMSCAN için tutulur. Kimberlit gösterge minerallerinin işlenmesinde daha büyük kesitler de kullanılabilir.

RIMSCAN'in Avantajları

  • Tam indikatör mineral paketinin (kimberlit ve baz metal gösterge mineraller, altın, uranyum vs.) tamamen otomatikleştirilmiş, hızlı ve objektif tanımlaması.
  • Mineral belirleme objektiftir, gözlem yapan kişinin becerilerine bağlı değildir.
  • Gösterge mineral kazanımının miktarı ortaya konur.
  • Mineral popülasyonu kalıcı olarak kayıt altına alınır.
  • Şekil unsurlarına yönelik daha kapsamlı bir analiz, taşımayla veya yuvarlama derecesiyle ilgili objektif bir ölçüm sunabilir.
  • Bu yöntem, herhangi bir zemindeki sert kil veya toprak için geçerlidir.
  • Belirlemeler otomatikleştirilmiş olduğundan çok hızlı sonuçlar alınır.
  • Küçük numune ebatları işleme ve nakliye masraflarını düşürür.
  • Kimyasal analiz aynı kesitte yapılabilir.
  • Hazırlanan numune elektron mikroskobunda veya lazer ablasyon indüksiyonla çiftlenmiş plazma - kütle spektrometri (ICP-MS) tarafından daha fazla analiz edilmede kullanılabilir.

Veri Çıktısı

RIMSCAN analizi sırasında her kesitten on binlerce veri noktası toplanır. Program ihtiyaçlarına bağlı olarak pek çok farklı ölçüm yapılabilir ve çıktılar özel proje amaçlarına yönelik özelleştirilebilir.

Örneğin, RIMSCAN sayesinde çeşitli mineraller için hassas modal fazlalıkları ve tane büyüklüğü dağılımları hesaplanabilir. Tanımlanan her mineral için ayrıntılı parçacık haritaları çıkarılarak mineral fazlalıklarının, ilişkilerinin, tane büyüklüğü dağılımının vs. oluşturulması sağlanabilir.

SGS’nin yeni RIMSCAN teknolojisi, hızlı ve sağlam bir Yüksek Tanımlı Mineraloji tekniği olan QEMSCAN kullanarak büyük ve ince gösterge mineral numuneleri hakkında istatistiksel bilgiler toplamanıza imkan verir. Rekabet gücünüzü artırmak istiyorsanız RIMSCAN'den faydalanın ve hedef alanlardaki gücünüzü artırarak pazara hızlı bir giriş yapın.