Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS Gelişmiş Mineraloji Ağı benzersiz bir uzmanlık ve otomatikleştirilmiş, yeni nesil teknolojiler sunar.

Gelişmiş Mineraloji Tesislerimiz, QEMSCAN™ sistemleri gibi pek çok gelişmiş araçla donatılmıştır. Uygulama ve proses mineralojistlerinden oluşan ekibimiz cevher numunelerinin ve farklı emtialarda oluşan metalürjik ürünlerin değerlendirilmesinde tecrübe ve uzmanlık sahibidir.

QEMSCAN, mineralojik değişkenliği mikrometre ölçekli kimyayı temel alarak ölçecek biçimde yapılandırılmış bir sistem olması yönünden görüntü analiz sistemlerinden farklı bir sistem olan Elektron Mikroskobu Taramasıyla Malzemelerin Miktar Analizi'nin kısaltmasıdır. QEMSCAN, mineral endüstrisinde kullanılmakta olan en güçlü mineraloji aracıdır. Esnek teknolojisi değerli ve baz metallar ile mineral kumlar ve endüstriyel mineraller gibi pek çok emtiada başarıyla kullanılmaktadır. QEMSCAN ile üretilen veriler satın alma, keşif, fizibilite ve tesis operasyonları ile ilgili stratejik kararları almanıza yardımcı olur.

QEMSCAN şunları sunabilir:

 • Parti modal analizi
 • Parçacık haritaları
 • Kilitli ve serbest tekstürel analiz
 • Ebata ve mineral cinsine göre kimyasal deney
 • İz mineral takibi ve arama özellikleri

Görüntüleme yazılımı, kullanıcının parçacık haritalarını analiz ederek şunları belirlemesine imkan tanır:

 • Tane ve parçacık boyutu
 • Şekil faktörü
 • Parçacık türü
 • Mevcut mineral türlerinin oranı
 • Parçacık özelliği eleklerinin oluşturulmasıyla parçacık alt setlerinin izole edilmesi

QEMSCAN teknolojisi şunlar için kullanılabilir:

 • EXPLOMIN™ paketleri
 • Jeometalürjik haritalandırma
 • Tam belirteç mineral paketi için Hızlı Belirteç Mineral Taraması (RIMSCAN)
 • Her parçacıktaki mineral türlerine ya da parçacığa göre kimyasal deney
 • Mineraloji
 • Mineral serbestliği derecesi
 • Tesis sorun giderme
 • Cevher/topraksı yığıntı arasında mineralojik miktar hesaplama ve tekstrürel oluşumlar
 • Keşif türü kilitli döngü ya da laboratuvar ölçekli kazanım testleri ve pilot tesis hazırlama amaçlı kullanıldığında işleme devresindeki cevher tepkisini tahmin etmek için mineral ve metal kurtarma (brüt metal değerleri gibi).
 • Tahmini metal kazanımları ve hesaplanan metal değerlerine göre madencilik bloklarının önceliklendirilmesi
 • Tesis denetimleri
 • İz mineral araştırması
 • Çevresel izleme

QEMSCAN, dört adet hafif element enerji dağınımlı X-ışını sensörü, mikroanalizör ve Intellection tarafından tasarlanmış bir elektronik işleme ünitesinden oluşur. QEMSCAN, her ölçüm noktasında geri sıçramalı elektron (BSE) sinyal yoğunluğunu ve Enerji Dağınımlı X-ışını Sinyalini (EDS) kullanır. Bu sayede, pek çok mineral fazında BSE bindirmesi olduğundan, BSE yoğunluğunu temel alarak homojenlik sadeleştirmeleri veya tahminleri yapılmaz. EDS, BSE sinyali veya EDS spektrumunun mineral türü tanımlama programına (SIP) veya veritabanıyla karşılaştırılarak her ölçüm noktasına mineral türleri atanmasında kullanılır.

Numune başına genellikle 4-5 parlatılmış kesit (4-5 parçacık büyüklüğü kesitini temsilen) analiz edilir. Ortaya çıkan veri setinde 12000-50000 arasında tane bulunur.

Buna göre, numuneniz sadece %1 kalkopirit içeriyorsa, analiz numunenizdeki 120-500 kalkopirit tanesini açıklar ve buna ilaveten aynı derecede önemli olabilen sülfür ve sülfür olmayan mineraller ile ilgili de bilgi verir.

QEMSCAN İşletim Modları

Doğrusal kesişme kullanan ve parçacık haritalandırmasını temel alan üç genel ölçüm tipi mevcuttur.

Parti mineral analizi

Parti mineral analizi (BMA) doğrusal kesişme yöntemi kullanılarak yapılır ve mineral tanımlama, çeşitlilik, dağılım ve miktar belirleme için bolca istatistiki veri elde etmede kullanılır.

Partikül haritalandırma

Partikül Mineral Analizi (PMA), Özgül Mineral Arama Analizi (SMS) ve iz Mineral Arama Analizini de (TMS) içeren partikül haritalandırma modları sayesinde çeşitli minerallerin uzamsal ilişkisiyle ilgili serbestleşme ve bir araya gelme verileri gibi pek çok bilgi sunulur ve mineral tekstürlerin görselleştirilmesi gerçekleştirilir. Ölçümlerde kullanılan partikül haritalandırma modları ilgili mineralle alakalı derece-kurtarma ilişkisi ve mineral serbest kalma eğrilerinin de bulunduğu pek çok gelişmiş analiz sunar.

Saha Tarama

Saha Tarama ölçüm modu, parlatılmış kesitte bulunan kayaç veya cevher kütlesi numunesini haritalandırır. Görüş alanı içerisindeki belli bir aralıkta kimyasal spektrum toplar. Her görüş alanı daha sonra offline olarak işlenir ve bu alanın düşük çözünürlüklü dijital haritası çıkarılır.

QEMSCAN gibi araçlar sadece birer vasıtadır - ana ürün yüksek tanımlı mineralojidir. SGS, detaylı malzeme, ürün ya da kalıntı özelliklerinin çıkarılması gereken mineral endüstrisi ve diğer sektörler için yüksek tanımlı mineraloji sunmada endüstri lideridir. SGS mineraloji uzmanları kaliteli ürün elde edilmesini sağlar ve kök keşiflerinden üretim desteğine kadar projenizin her aşamasında değerli yorum bilgileri sunar.