Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Asidik kayaç drenajı (AKD) sorunlarını önlemenin veya yok etmenin ilk adımı, asidik kayaç drenajına neden olan veya bu etkiyi azaltan asit üretici veya nötrleştirici mineralleri belirlemektir.

SGS'nin Yüksek Tanımlı Mineraloji ekibi bu sorunlarla baş edebilecek çözümleri üretebilecek ve bu önemli çevre sorununu aktif bir şekilde yönetmenizi sağlayacak objektif ve sağlam bilgileri sunabilecek uzmanlığa sahiptir.

SGS uzmanları, asit üretici mineralleri ya da fazları karakterize etmek için çevre mineralojisini kullanmaktadır, temel amaçlar ise şunlardır:

  • Gelecekteki olası kirlenmeleri belirleyebilmek
  • Ürünlerin ve atık maddelerin arıtılmasını ve işlenmesini de içeren çözüm planları geliştirmek
  • Asit üretici veya nötrleştirici minerallerin çevreye yeniden dağıtılmasını kontrol altında tutmak için yöntemler belirlemek
  • Yönetmeliklere uyumun sürdürülmesi için izleme sistemleri oluşturmak

AKD (ARD) yönetiminde ve uzun süreli çevresel sorumlulukların önlenmesinde cevherlerin asit üretme potansiyelinin nitelendirilmesi çok önemlidir. SGS, asit üretme veya nötrleştirme potansiyellerini belirlemek amacıyla kayaların, cevherlerin ve cevher artıklarının eksiksiz mineralojik karakterini çıkartabilmektedir. Bu karakter analizlerinden, asit üretici minerallerin (pirit, markazit, pirotit) ve asit nötrleştirici minerallerin (kalsit, dolomit vs.) miktarı hesaplanır. 

Bu asit üretici ve nötrleştirici minerallerin oranı ve sıkışmış/serbest karakteristikleri, bir numunenin net asit üreticisi olup olmadığını ortaya çıkartarak çevre planlamasına, nihai planlamaya ve iyileştirme projelerine yardımcı olur. Bu tip temel veriler, daha sonra proje maliyetlerinin belirlenmesi için kullanılabilir.

SGS, asit kayaç drenajı (AKD, asit mineral drenajı olarak da bilinir) özelliklerinin çıkarılmasında ve testlerinde uzmandır. Yıllara varan global deneyimimizle madencilik projelerindeki asit üretim potansiyelini değerlendirebiliyoruz ve bu konuda asit kayaç drenajı senaryoları için gereken testlerin anlaşılması konusunda ün yapmış bir kuruluşuz.