Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, siyanür teknolojilerinde dünya lideridir.

Altın elde etme faaliyetlerinizde kullandığınız siyanürün yönetilmesi ve geri dönüştürülmesine yardımcı olacak pek çok teknoloji geliştirdik. Bakırın da kazanılması ayrıca mümkündür.

Artan maliyetler ve çevreyle ilgili endişeler, altın işleme faaliyetlerinde siyanür geri kazanımı ve geri dönüştürülmesi konusunun önemini artırmıştır. SART (sülfürleştirme, asitleştirme, geri dönüştürme ve koyulaştırma), siyanür yok etmeyle ilgili çevre yönetmeliklerine uyumlu bir şekilde tüm faaliyetlerinizde kullandığınız siyanürü etkin olarak yönetmenize ve geri dönüştürmenize yardımcı olan endüstri standardı bir prosestir.

SART, altın kalıntıları için zaman içinde test edilip başarısı kanıtlanmış asitleştirme, volatilleştirme, yeniden nötrleştirme işleminin uyarlanmasıdır. Yüksek miktarda bakır siyanür konsantrasyonu içeren altın tesisi birikinti solüsyonlarının işlenmesini temin etmek için geliştirilmiştir. Siyanür geri kazanımı, tüm tesis bünyesinde daha az siyanür kullanımına ihtiyaç duyulacağı için, yüksek miktarda siyanür tüketilen altın/bakır cevher kütlelerinin ekonomik biçimde işlenebilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Altın kazanımı faaliyeti sırasında siyanür yok edildiği zaman ortaya çıkacak reaktif satın alma, tedarik etme ve yok etme maliyetleri/riskleri, toplam işletim maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Tortulardaki siyanür ve bakır geri kazanılabilir ve kurtarılan Cu25 bir yan ürün olarak satılabilirse işletme için yeni bir gelir kaynağı doğar. Ayrıca, yeni siyanür satın alımı ve tedariki ile ilgili elde edilecek tasarruf maliyetlerinizin daha da azalmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde, daha az siyanüre ihtiyaç duyulacak olması, tesisinize daha az siyanür taşınması anlamına da gelecektir. SART sayesinde siyanürle ilgili çevre yönetmeliklerine uyum sağlamanız da kolaylaşır.

SART prosesinin dört temel adımı vardır:

  1. Sülfürleştirme – Sülfür iyonları altın tortularına eklenir
  2. Asitleştirme – Solüsyonun pH değeri yaklaşık 4,5'a düşürülür. Bu koşullar altında bakır siyanür kompleksi tamamen yok olur ve siyanürü HCN gazı olarak salarak bakırı mineral kalkosite (Cu2S) dönüştürür.
  3. Koyulaştırma – Kalkosit koyulaştırılır ve filtreden geçirilir. Mineral artık satılabilecek bir yan ürün haline gelir.
  4. Geri dönüştürme – Geri dönüştürülen siyanür, faaliyetlerin altın kazanma bölümüne iletilir

SART prosesi bugüne kadar pek çok tam ölçekli madencilik faaliyetinde başarıyla kullanılmıştır ve bu konuda her geçen gün daha fazla sayıda tesis kurulmaktadır. 

SGS, SART prosesinde liderdir. SART ve diğer siyanür kazanma prosesleri kullanarak tam ölçekli faaliyet desteği, testi, akış şeması geliştirme ve pilot tesis kurma hizmetleri sunuyoruz. SART prosesinin kârınızı artırıp artırmayacağını görmek, altın kazanma faaliyetlerinizle ilgili yasal mevzuata uyum sağlamak ve çevreye olan etkilerinizi azaltmak için teklif ve planlama aşamasında bizimle mutlaka iletişime geçin.