Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Siyanür şişe sallama testi, siyanürlü yıkama ile altın geri kazanımının mümkün olmasını değerlendirme konusunda endüstrinin standart ilk adımıdır.

Şişe sallama testi sırasında, hazırlanan cevher bir siyanür ayrıştırıcısında veya yıkama çözeltisinde nazikçe çalkalanır. Test boyunca oksijen seviyeleri, asit tüketimi ve diğer parametreler izlenir ve tam olarak kontrol edilir. Test sonuçları, beklenen geri kazanım oranları ve reaktif maliyetleri ile ilgili bilgi sağlar.

SGS, siyanür liç teknolojilerinde bir dünya lideridir. SGS şişe sallama testinden elde edilen sonuçlar, pilot tesisinizden ve nihai altın geri kazanımınızdan elde edeceğiniz sonuçların doğru göstergesidir.

Dünya çapında standartlaşmış şişe sallama test prosedürlerimiz, zaman, tanecik büyüklüğü, çalkalama, alkalilik, oksijenizasyon ve asit seviyelerinin sıkı bir şekilde kontrol edilen parametrelerini izler. Testlerimiz, en dataylı sonuçları almak için 12, 24, 36 veya 48 saat boyunca yapılır. SGS şişe sallama testi, aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere altın işleme devrenizi planlamak ve maliyetlendirmek için gerekli bilgi zenginliğini sağlar:

  • Geri kazanılan altının dereceleri ve miktarları
  • Cevherinizin yıkanabilirliğinin özel kinetikleri 
  • Asit tüketimini ve yıkama etkinliğini değiştiren bakır ve diğer maddelerin etkisi dahil, cevher içindeki metalürjik varyanslar
  • Alkalilik ve 02 seviyeleri ile ilgili özel veriler
  • Asit tüketim oranları

Altın geri kazanım operasyonunuza SGS şişe sallama testi ve diğer siyanürlü yıkama teknolojilerini dahil ediniz. Güvenilir, bağımsız ve eksiksiz değerlendirmenin sağlanacağı geliştirilmiş sonuç için SGS'ye güveniniz.