Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Dünyanın pek çok ülkesindeki çevre mevzuatı, tesis artıklarının atık tesislerinde depolanmadan önce siyanürden arındırılmak üzere işlenmesini gerektirmektedir.

Bu uygunluğun kanıtlanması için, siyanürden arındırma işlemi için atılacak adımları gösteren bir metalürjik iş akış belgesi, finans kurumlarının pek çoğu tarafından zorunlu kılınmaktadır. SGS, siyanürün yok edilmesi için alkali klorlaması dahil siyanür siklusunun tüm aşamalarında dünya lideridir. Teknik riskin bu alanını belirlemede size yardımcı olmaktayız.

SGS, düzenli olarak siyanür imha iş akış belgeleri geliştirmekte ve gereken seri veya pilot ölçekli deneyler yürütmektedir. Bahsi geçen testlerden elde edilen veriler, teknik parametreleri ayarlamak ve daha sonra atıklarınızdaki uyumlu siyanür konsantrasyonlarını mümkün olan en düşük maliyette sağlayacak işletme tesislerini tasarlamak üzere kullanılmaktadır.

Alkali klorlama, bir takım önemli avantajlar sağlar:

  • Güçlü bir oksidan içerir 
  • Tiyosiyanatı oksitleyebilir (reaksiyon 3)
  • Siyanürün istenmeyen amonyuma hidrolizini (reaksiyon 6) engelleyerek, siyanürü N2 ve CO2'ye (ikinci aşamda reaksiyon 4) oksitler
  • Bakır katalizör gerektirmez 
  • Hızlı reaksiyon sağlar
  • Çözeltideki düşük toksisiteli demir siyanürü bırakarak CN-WAD'ı etkin bir biçimde oksitleyebilir (böylece CN-WAD, "Klor bağlı CN" olarak adlandırılır)

Alkali Klorlama ile ilgili sınırlamaların bazılar:

  • Seçici bir proses olmadığından, yüksek reaktif tüketimine neden olur 
  • Yüksek oranda toksik siyanojen klorür gazının hızlı ve tam hidrolizini (reaksiyon 8) sağlamak için yüksek pH gerektirir (pH 11)
  • Ferrosiyanür yok olmaz, sadece bir kısmı ferrisiyanüre oksitlenir (reaksiyon 5). Bir baz metal olarak demir siyanür çökeldiğinden (reaksyon 9 gibi), demir siyanürü yok etmek için (gerekirse) ilave bir aşama ve reaktif gerektirir
  • Çözeltide kalıntı klor bırakabilir (bir cilalama havuzu veya havalandırma aşaması gerektirir)

Alkali klorlama, siyanür sızıntı suyunun dokuz adımlı bir prosedürde işlem gördüğü oldukça basit bir süreçtir. Alkali klorlama sırasında siyanojen (CNCL) oluşur ve alkali pH'da siyanüre (CNO) hidrolize edilir:

Reaktifler
Cl2+ 2NaOH --> NaOCl + NaCl + H2O              

Reaksiyonlar
NaOCl + CN-WAD --> CNO-+ NaCl
4NaOCl + SCN-+ 2OH- --> CNO-+ SO42-+ 4NaCl + H2O
3NaOCl + 2CNO-+ 2H+--> N2 + 2CO2+ 3NaCl +H2O
2Fe(CN)64-+ NaOCl + 2H+--> 2Fe(CN)63-+ NaCl + H2O
CNO-+ H++ H2O --> CO2+ NH3
NaOCl + CN-+ 2H+--> CNCl + Na++ H2O
CNCl + 2OH---> CNO-Cl-+ H2O
6FeSO4+ 4Fe(CN)63---> 2Fe3(Fe(CN)6)2+ 6SO42-

SGS, altın geri kazanım faaliyetlerinizin her aşamasında güvenilir ve etkin siyanür yönetimi sunacak teknolojiye ve uzmanlığa sahiptir. Tesisinizdeki siyanürü yok etmek amacıyla alkali klorlamanın sizin için en iyi çözüm olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, altın faaliyetlerinizin teklif ve planlama aşamasında bizimle iletişime geçin.