Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS siyanürleme teknolojilerinde bir liderdir. Verimli operasyonlardan, yönetmeliklerden ve altın faaliyetlerinizden en etkin şekilde faydalanmanızı sağlayacak sağlam teknolojilere ve personele sahibiz.

Saygın ekiplerimiz, aralarında yıkama, yok etme, geri kazanım ve hatta gereken siyanür alternatiflerinin de bulunduğu siyanür devrenizin tüm hususlarını tasarlayıp test etmeniz için sizinle çalışacaktır.

Siyanürle yıkama ve diğer alternatifler

Siyanürle yıkama, yüzlerce yıldan beri altın elde etmede bir endüstri standardı olmuştur. SGS profesyonelleri, siyanürle yıkama akış şemanızı geliştirirken daha önce denenmiş yaklaşımlar ve teknolojiler kullanır. Laboratuvar ölçeğinde siyanür şişesi kullanarak yıkama parametrelerini belirliyor ve altın elde etme işlemlerinizi geliştiriyoruz. Bu testte elde edilen bilgileri temel alarak, faaliyetleriniz için en etkin siyanür akış şemalarını oluşturmaktayız. Zamanla test edilmiş karbon teknolojileri ve yenilikçi taban altını kazanım proseslerinde uzmanız.

Bazı kanunlara göre siyanür kullanımı yasaktır. Bu durumlarda SGS etkinliği kanıtlanmış alternatif yıkama teknolojileri sunar. Bunların arasında bakteryel yıkama ve tiyosülfatla yıkama vardır.

Siyanürle geri kazanma

Siyanür tüketimiyle ilgili yıkama maliyetleri ve siyanürün imhasıyla ilgili katı yönetmelikler siyanür geri kazanım teknolojilerine olan ilginin artmasına neden olmuştur. Pek çok altın kazanma faaliyetinde artık siyanür akış şemaları temel alınan siyanürle kazanım işlemi uygulanmaktadır:

 • Tortu detoksifikasyonu maliyetlerinin azaltılması
 • Siyanür geri dönüştürmenin sunduğu maliyet avantajları.
 • Tesise taşınması gereken siyanür miktarının ve dolayısıyla dökülme riskinin en aza indirilmesi.
 • Siyanür geri kazanımıyla elde edilen yan ürünlerin satışından elde edilen gelirler.
 • Çevresel yönetmeliklere uyum.

SGS tarafından sunulan siyanür geri kazanım prosedürleri şunları içerir:

 • Asidifikasyon, volatilizasyon, yeniden nötrleştirme (AVR) prosesi
 • Metallgesellschaft Doğal Kaynaklar (MNR) prosesi,
 • Sülfürleştirme, asidifikasyon, geri dönüştürme ve kalınlaştırma (SART) prosesi
 • Hannah Prosesi

Siyanür imhası

Altın işleme faaliyetlerinden sonra siyanürün imha edilmesi, pek çok altın faaliyeti için kritik bir çevresel konudur. SGS, altın kazanım akış tablolarına siyanür imha devrelerinin entegre edilmesinde tecrübe sahibidir. Uzmanlarımız, altın faaliyetleriniz için en düşük maliyeli, çevresel yönetmeliklere uygun yöntemlerin seçilmesinde sizinle çalışacaktır.

SGS, siyanür imhası için titizlikle kontrol edilen endüstri standardı pek çok proses sunmaktadır. Metalürjistlerimiz, aralarında şunların da bulunduğu pek çok siyanür imha prosesi içinden en doğru seçeneği bulmak için pek çok yasal ve operasyonel unsuru değerlendirmektedir.

 • Alkali Klorlama
 • SO2-hava teknolojileri
 • Hidrojen peroksit prosesi
 • Caro'nun asit yaklaşımı

SGS, siyanürü güvenli, etkin ve çevresel açıdan sürdürülebilir şekilde yönetmenizi sağlayan, endüstride saygı görmüş teknolojileri ve teknik uzmanlığı sunmaktadır. Bizimle çalıştığınız takdirde faaliyetlerinizin güvenilir, teknik açıdan sağlam ve tüm hissedarlarca kabul edilebilecek biçimde yönetileceğinden emin olursunuz.