Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS tarafından geliştirilen EXPLOMIN™, 3D haritalandırma ve manipülasyona imkan tanıyan sağlam bir istatistiksel karşılaştırma için rutin, otomatikleştirilmiş mineraloji dokümantasyonu, değişimleri ve tekstürleri sunan çeşitli paketleri içeren ticari markalı bir pakettir.

EXPLOMIN mineraloji, etki alanı belirleme, metalürji ve jeometalürji arasında bir bağlantı kurar. EXPLOMIN'in önemi, son derece detaylı pek çok mineraloji verisini etkin ve ekonomik bir şekilde elde edebilmesinde ve işleyebilmesinde yatar.

Bu güçlü otomatik prosedür, özellikle projelerin ön fizibilite çalışması ve kaynak geliştirme aşamalarında görev alan kişiler için çok faydalıdır. Cevher düzenleme, gelecekteki akış şeması geliştirme ve jeometalürjik etki alanı tanımı gibi prosedürler EXPLOMIN'in yüksek doğruluğu ve etkinliğinin yanı sıra ana mineraloji ve değişim olaylarını izleyebilme özelliği sayesinde daha da geliştirilebilir. EXPLOMIN şunları sunabilir:

 • Mineral tanımlama ve modal mineraloji
 • Mineral toplulukları, tane büyüklüğü ve miktarı
 • Partikül boyutu, şekil faktörü
 • Üç metalin davranışı ve serbestliği
 • Zararlı mineraller ve çevresel parametreler
 • Tekstürel yorumlamalarda karşılaşılabilecek yanlış renkli görüntüler (.jpeg veya .bitmap)

EXPLOMIN'in Değeri

EXPLOMIN, mineralojinin doğrudan hesaplanabilmesine imkan tanır ve görüntüleme için tekstürel bilgiler sunar. Veriler kolayca grafiklendirilip değerlendirilebilir. Bu tip dijital veriler, proje boyunca pek çok alanda kullanılabilir.

EXPLOMIN verileri şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Büyük miktarda numunenin mineral yapısının hızlıca ve doğru bir şekilde belirlenmesi
 • Mineral kalıntılardaki, topraktaki veya sert kildeki modal mineraloji değişimlerinin belirlenmesi
 • Tekstürel değişimlerin belirlenmesi (değişme derecesi gibi) (görüntüleme)
 • Bir numunedeki kayaç tekstürlerinin yorumlanması (petrografi) (görüntüleme için özel eklenti)
 • Cevher, kayaç, artık veya posaların mineraloji miktarlarının hesaplanması
 • Bir sondaj aralığının gerçek mineralojisiyle aynı aralıktaki jeokimyanın karşılaştırılması

EXPLOMIN paketleri

EXPLOMIN ürünleri toplu mineralojik bir hizmettir. STANDART EXPLOMIN temel EXPLOMIN ürünüdür ve asgari olarak tablolar halinde nümerik veriler içeren bir EXCEL dosyasından oluşur. Bu ürünün teknik faydaları şunları kapsar:

 • Mineral tanımlama
 • Modal mineroloji
 • Ortalama tane büyüklüğü
 • 3 element davranışı*
 • Jeokimya ile kuyu dibi günlük planı
 • Saha parametreleri (tane büyüklüğü, toplu yoğunluk, yapısal bilgiler vs.) ile kuyu dibi günlük planı

* Mineral davranışı, bir elementin numunedeki mineral fazlar aracılığıyla dağıtılmasıdır.

EXPLOMIN GÖRÜNTÜLEME, EXPLOMIN paketine eklenebilecek isteğe bağlı bir eklentidir. Raporlamaya dahil edilmesi maksadıyla, seçilen numune tekstürünün sahte renk haritalarını üretmek için kullanılan bir seçenektir. Görüntüler, elde edilen çekirdek kesitlerinden veya analitik redlerden üretilir.

EXPLOMIN GÖRÜNTÜLEME, gerekli tekstürlerin görsel olarak yakalanması ve kaydedilmesinde benzersiz bir yöntemdir. EXPLOMIN GÖRÜNTÜLEME'nin kazandırabileceği ilave bazı teknik faydalar arasında STANDART EXPLOMIN kuyu dibi günlük kaydına eklenebilecek numune sahte renk görüntülerinin üretilmesi de vardır.

Ölçüm Prosedürleri

EXPLOMIN verisi, cevherin veya ufalanmış malzemelerin parlak yerlerinde taramalı elektron mikroskopisi (SEM) ve enerji dağıtıcı spektometre (EDS) kullanılan Taramalı Elektron Mikroskobisi (QEMSCAN) ile Malzemelerin Miktar Hesaplaması sayesinde üretilir. Yaklaşık 0,5 gramlık numune (çekirdek grubu veya parçacık malzeme), bir "topun" içinde epoksiyle sabitlenir. Numune başına 40.000 - 60.000 nokta analiz edilir.

Numune türleri

EXPLOMIN, sondaj karotu kesitleri, RC sonda parçaları, kanal ve çukurlardan elde edilen kaya kırıntılarında, jeokimya redleri veya jeokimyasal posalar üzerinde uygulanabilir. EXPLOMIN, “bütün kayaç” numunelerinde yapılır. Elekten geçirme, mineral ayrıştırma veya ebat sınıflandırma işlemleri uygulanmaz.

EXPLOMIN'in değeri, etkin ve ekonomik bir şekilde objektif mineraloji bilgiileri sunma kapasitesinde yatmaktadır. EXPLOMIN, SGS’nin 50 yıllık proses mineralojisi deneyimine dayanmaktadır.

EXPLOMIN; mineraloji ve etki alanı tanımlamalarınız için bir araçtır Büyük miktarda mineralojik verinin elde edilmesini ve işlenmesini sağlayabilecek bu güçlü otomatik prosedür, rekabet avantajınızı artırmak için SGS tarafından geliştirilmiştir.