Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Ateş Analizi, yüksek dereceli cevherlerden altın ve platinyum grubu elemanı (PGE) konsantrasyonları elde edilmesini sağlayan bir endüstri standardı prosestir.

Kurşun toplama altın ateş analizi, altın analizinde en belirleyici teknik olarak kabul edilmektedir. Platinyum ve paladyum da bu yöntemle belirlenebilir, ancak tüm PGE altı element grubu en iyi şekilde nikel sülfür ateş analiziyle belirlenebilir. SGS uzmanları, amaçlarınıza en uygun analitik teknikleri seçmenize yardımcı olacak uzmanlara sahiptir.

SGS'nin dünyadaki pek çok laboratuvarı, benzersiz bir analitik uzmanlığıyla ateş analizi ile altın hesaplamaları sunar.

Kurşun toplama ateş analizi aralarında kaya, karot, toprak ve tortu numunelerinin de bulunduğu tüm numune tiplerindeki altını belirlemek için kullanılır. SGS, tahmin edilen altın içeriklerine ve beklenen homojenlik derecesine bağlı olarak çeşitli numune ebatları (15, 30 ve 50 gr) kullanabilir. Zaman açısından kanıtlanmış endüstri standardının çeşitli aşamaları vardır:

Füzyon

Tozlaştırılmış numune tartılır ve eritkenle karıştırılır. Toplayıcı olarak kurşun eklenir. Numune daha sonra bir fırının içinde 1000°C'ye kadar ısıtılır. Yaklaşık 20 dakika sonra numune erir ve değerli metaller ile kurşun silikat cürufundan ayrılarak potanın tabanında bir "filiz" oluşturur. Bu filiz, değerli mineralleri içerir.

Değerli Metallerin Çıkarılması

Numune fırından alınıp soğuyunca kurşun filizi silikat cürufundan ayrılır. Daha sonra değerli metaller kurşun oksitleme olarak bilinen prosesle çıkarılır.

Bu proses sırasında filizdeki kurşun oksitlenir ve potanın içine emilerek maden cevheri olarak bilinen değerli metal küreciği bırakır. Bu küreciğin altın içeriği tartılarak (özkütlesel yönden) ya da kral suyunda çözündürülerek belirlenir.

Analiz ve tespit

Solüsyon içinde altın, platinyum ve paladyum çeşitli yöntemlerle analiz edilebilir:

  • Alev Atomik Absorbsiyon (AA)
  • İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometri (ICP-OES)
  • İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma- Kütle Spektrometri (ICP-MS)
  • Aletli Nötron Etkinleştirme Analizi (INAA)

Güvenilir ateş testi sonuçları için hemen SGS ile iletişime geçin.