Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Uluslararası Laboratuar Kalite Hizmetleri (LQSi) programları, SGS'nin tüm dünyadaki laboratuvarlarının yanı sıra, pek çok müşteri laboratuvarı için de bağımsız bir kalite izleme aracı sunar.

LQSi, şunlar gibi bazı denetçi, laboratuvar ya da organizasyonlar için özel kalite güvencesi hizmetleri sunmaktadır:

 • Özelleştirilmiş yeterlilik testi programları (PTP)
 • Katı partikül maddelerin sınıflandırılması, homojenleştirilmesi ve paketlenmesi
 • Yöntem/yeterlilik geliştirme hizmetleri
 • Destek programları
 • Analist sertifikasyon programı

Müşteriye özel PTP

LQSi, ihtiyaçlarınıza uygun programların geliştirilmesinde sizinle ortak çalışacaktır. Tüm verilerini elbette gizli tutulacaktır. Şunları yapabiliriz:

 • Numunenizin mevcut LQSi PTP'ye dahil edilmesi
 • Materyallerinizin niteliklerinin daha kapsamlı belirlenmesi
 • Doğru şekillendirilmiş, yerinde kontrol numunelerinin elde edilmesi
 • Şirket laboratuvarlarınızın mevcut LQSi PTP'ye dahil edilmesi
 • Kendi spesifikasyonlarınıze özel PTP'lerin geliştirilmesi
 • Seçilen referans laboratuvarlara veya yöntemlere göre, sizin ihtiyaçlarınıza en uygun özel referans malzemelerin geliştirilmesi (yerinde kalite kontrol, ikincil referans malzemeler vs.).

Katı partiküllü malzemelerin sınıflandırılması, homojenleştirilmesi ve paketlenmesi

Sizinle birlikte çalışarak referans malzeme olarak veya kalite kontrol amacıyla kullanılması için homojen malzemeler üretebiliriz. LQSi, güvenilir referans değerlerle sertifikalı referans malzemeler (SRM) geliştirilmede ulusal metroloji kurumlarına ve cihaz üreticilerine hizmet vermektedir.

Yöntem/yeterlilik geliştirme hizmetleri

Laboratuvarınızın teknik açıdan geliştirilmesi gerektiğinde, LQSi yeni yöntemler, araçlar veya analiztler geliştirilmesinde kullanılabilecek tanınmış konsantrasyonlarla bir dizi yeterlilik numunesi sunabilir.

Bu alanda üç farklı numune türü sunulmaktadır:

 • 1. tür - laboratuvara referans değerler ve numuneler sunulur
 • 2. tür - elde edilen değerler, sonuçlar değerlendirilmek üzere LQSi'a sunulana kadar laboratuvara gönderilmez
 • 3. tür - laboratuvar, kurulu LQSi PTP ile birlikte çalışır

LQSi, ulusal, uluslararası ve endüstriyel standart kuruluşlarının gereksinimlerine göre geliştirilmiş laboratuar kalite yönetimi sistemlerinin gerektirdiği teknik performans ihtiyaçlarını her zaman karşılamanıza yardımcı olur. Bize şimdi ulaşın.