Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, uranyum için uzman jeolojik arama hizmetleri ve başarılı arama yönetimi sağlamaktadır.

Uranyum arama programınız için anahtar teslimi profesyonel hizmet sunabilecek en katı güvenlik protokollerine sahibiz ve teknik danışmanınız veya Uzman Kişi olarak hareket etmek için üçüncü taraf bağımsızlığa sahibiz.

Güvenilir teknik iş ortağınız olarak, aşağıdakileri de kapsayan jeolojik danışmanlık ve maden arama yönetimi hizmetleri sağlayabiliriz:

 • Topografik araştırmalar ve harita planlaması
 • Hat kesme ve talep takibi gözetimi
 • Referans şebeke yerleşimi
 • Coğrafi hedef çizme ve haritalandırma 
 • Hendek açma ve numune alma 
 • Sondaj deliğinin ve hendek konumlarının belirlenmesi
 • Karot kaydı ve numune alma dahil olmak üzere sondaj programlarının gözetimi
 • Veritabanı yönetimi
 • Cevher kütlesi modelleme, kaynak hesaplama ve rezerv tahmini
 • Alan tanımlama ve metalürjik amaçlar için numune alma
 • NI 43-101 teknik raporlar ve denetimler
 • Tamamen lisanslı laboratuvarlarda jeokimyasal analiz
 • Mineralojik ve metalürjik araştırmalar

Amacımız, tüm numunelerin ana numunelerinizi en iyi şekilde temsil etmesini ve projenizin maliyet etkin bir şekilde yürümesini sağlamaktır. Tüm denetim zinciri boyunca numuneleriniz ve karotlar, zamanında ve doğru sonuç alınmasını temin etmek amacıyla SGS verimliliği ve bütünlüğü ile yönetilir.

Coğrafi Hedef Seçimi ve Haritalandırma

SGS, proje sahanızda uzman saha hizmetleri sağlamak için sağlık ve güvenlik protokollerine sahiptir. Deneyimli jeolojik ekiplerimiz size aşağıdaki hizmetlerle yardımcı olabilir:

 • Hedef seçimi
 • Bölgesel veya yerel ölçekte jeolojik harita çıkarma 
 • Arama mineralojisi (EXPLOMIN™ dahil) ve petrografi
 • Jeolojik verilerin bilgisayar ortamına aktarılması 
 • Sondaj deliği veritabanı yönetimi 
 • Sayısallaştırma, taslak hazırlama ve arazi yapılandırması 
 • Verilerin özel işlenmesi ve veri merkezli uygulamaların özel programlanması

Veritabanı yönetimi

SGS, doğru kaynak ve rezerv modellerinin doğru yönetilen ve sağlamlığı kanıtlanmış veritabanlarıyla mümkün olacağının bilincindedir. Deneyimli jeologlarımız ve istatistikçilerimiz, arama programınız için eksiksiz ve güvenli veri yönetimi çözümleri sunmak için son derece gelişmiş bilgisayar yazılımları kullanmaktadır.

Cevher Kütlesi Modelleme ve Rezerv Tahmini

SGS, jeoistatistik teknikleri kullanarak size komple bir cevher modelleme ve kaynak tahmin hizmeti sunmaktadır. Cevher kütlesi modelleme projeniz, mevcut numune verilerinin, haritaların ve planların güncel jeolojik yorumlama ile kritik olarak gözden geçirilmesiyle başlar. Veri tabanınızı oluşturur ve kontrol ederiz ve ardından kaynaklarınızın güvenle modellendirilmesi için bu bilgiyi kullanırız. Bu modeller, kapsamlı kaynak değerlendirmesi ve sınıflandırma gerçekleştirmemizi sağlar. SGS, jeoistatistik tekniklerde deneyimli bir liderdir ve kaynak tahminlerinin bu standartların gerektirdiği şekilde doğru ve tutarlı yapılmasını sağlayacaktır.

NI 43-101 Teknik Raporlar ve Denetimler

SGS, NI 43-101 ve JORC ulusal standartlarına göre kendi Kalifiye Personeliniz olarak çalışabilecek jeoloji mühendislerine sahiptir. Mühendislerimiz, bu kurallara uygun teknik raporlar, kaynak denetimleri ve sertifikasyonlar gerçekleştirir. Sonuçlarımızın ve önerilerimizin önyargısız, doğru olduğunu ve global düzenleyici kurumlar tarafından güvenilir kabul edildiğini bilmenin güvenini yaşarsınız.

Eşsiz kanıtlanmış deneyim ve sıkı işleme prosedürlerimizle SGS, uranyum arama hizmetlerinde uluslararası tercih edilen bir laboratuvardır. Uranyum uzmanlarımız, uranyum aramaya 1950 ve 1970'lerde uranyum aramanın artması ile başlamış ve bugüne kadar devam etmişlerdir. Size geniş bir dizi uranyum arama hizmeti sağlamak için gereken uzmanlığı ve sıkı güvenlik alt yapısını geliştirdik.