Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Global laboratuvarlarımızda SGS olarak aralarında iki asit, kral suyunda parçalama ve ters kral suyunda parçalamanın da bulunduğu pek çok jeokimyasal analiz yapmaktayız. HNO'nun kombinasyonlarını kullanarak iki asitle parçalama ve kral suyunda parçalama yapılır.3ve Hidrojen klorür

Numune parçalamadan sonra solüsyon endüktif eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometrisi (ICP-AES), endüktid eşleşmiş plazma kütle spektrometirisi (ICP-MS) ya da atomik emme spektrometrisi (AAS) tarafından analiz edilir. Bu solüsyonlar hidrit atomik emme spektrometrisi (AAS) ile analiz edilir ve volatil elementler (Sb, As, Bi, Se ve Te) belirlenir. Uzmanlarımız size en uygun çözümü sunmada yardımcı olacaktır.

İki asitli parçalamalar en zayıf parçalama türüdür ve silikat minerallere etki etmez. Bu nedenle de bu yöntemin sadece bazı elementler için kısmi sonuçlar vermesi beklenir.

Aşağıda "12" ile belirtilen yöntemlerde 2:1 HNO:HCL kombinasyonu baz alınır.3: Hidrojen klorür Organik veya yüksek sülfür içerikli numuneler için bu parçalama yöntemi tavsiye edilir.

Aşağıda "14" ile belirtilen yöntemlerde 3:1 HNO:HCL kombinasyonu baz HNO3. Bu parçalama, kral suyunda parçalama olarak da bilinir ve organik madde içermeyen ve düşük sülfür içeriğine sahip tüm numuneler için tavsiye edilir.

Element grubu ve tespit limiti "12" ve "14" parçalamalarında aynıdır.

ICP12B ve ICP14B - 34 Elementleri / 2:1 HNO3:HCl / ICP-AES Bitiş

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 2ppm - 10ppm Civa 1ppm - %1 Antimon 5ppm - %1
Alüminyum %0,01 - %15 Potasyum %0,01 - %15 Skadiyum 0,5ppm - %1
Arsenik 3ppm - %1 Lantan 0,5ppm - %1 Kalay 10ppm - %1
Baryum 5ppm - %1 Lityum 1ppm - %1 Stronsiyum 0,5ppm - %1
Berilyum 0,5ppm - %0,25 Magnezyum %0,01 - %15 Titanyum %0,01 - %15
Bizmut 5ppm - %1 Mangan 2ppm - %1 Vanadyum 1ppm - %1
Kalsiyum %0,01 - %15 Molibden 1ppm - %1 Tungsten 10ppm - %1
Kadmiyum 1ppm - %1 Sodyum %0,01 - %15 İtriyum 0,5ppm - %1
Krom 1ppm - %1 Nikel 1ppm - %1 Çinko 1ppm - %1
Kobalt 1ppm - %1 Fosfor %0,01 - %15 Zirkonyum 0,5ppm - %1
Bakır 0,5ppm - %1 Kurşun 2ppm - %1
%0,01 - %15 Kükürt %0,01 - 5%

IMS12B ve IMS14B - 36 Element / 2:1 HNO3:HCl / ICP-MS Bitiş

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 0,01ppm - 10ppm Galyum 0,1ppm - %1 Antimon 0,05ppm - %1
Alüminyum %0,01 - %10 Civa 0,01ppm - 100ppm Skandiyum 0,1ppm - %1
Arsenik 1ppm - %1 Potasyum %0,01 - %10 Kalay 0,3ppm - %0,1
Baryum 5ppm - %1 Lantan 0,1ppm - %1 Stronsiyum 0,5ppm - %1
Bizmut 0,02ppm - %1 Magnezyum %0,01 - %15 Toryum 0,1ppm - %1
Kalsiyum %0,01 - %15 Mangan 2ppm - %1 Titanyum %0,01 - %10
Kadmiyum 0,01ppm - %1 Molibden 0,05ppm - %1 Talyum 0,02ppm - %1
Seryum 0,05ppm - %0,1 Sodyum %0,01 - %10 Uranyum 0,05ppm - %1
Kobalt 0,1ppm - %1 Nikel 0,5ppm - %1 Vanadyum 1ppm - %1
Krom 1ppm - %1 Fosfor 50ppm - %1 Tungsten 0,1ppm - %1
Bakır 0,5ppm - %1 Kurşun 0,2ppm - %1 İtriyum 0,05ppm - %1
Demir %0,01 - %15 Rubidyum 0,2ppm - %1 Çinko 1ppm - %1

Aşağıdaki elementler yukarıdaki pakete eklenebilir:
Dy, Er, Eu, Gd, Nd, Pr, Re, Sm, Yb

ICM12B ve ICM14B - 34 Elementler / 2:1 HNO3:HCl / ICP-AES Bitiş

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 0,01ppm - 10ppm Civa 0,01ppm - %1 Selenyum 1ppm - %0,1
Alüminyum %0,01 - %15 İndiyum 0,02ppm - %0,05 Kalay 0,3ppm - %0,1
Arsenik 1ppm - %1 Potasyum %0,01 - %25 Stronsiyum 0,5ppm - %1
Bor 10ppm - %1 Lantan 0,1ppm - %1 Tantal 0,05ppm - %1
Baryum 5ppm - %1 Lityum 1ppm - %5 Terbiyum 0,02ppm - %1
Berilyum 0,1ppm - %0,01 Lutesyum 0,01ppm - %0,1 Tellür 0,05ppm - %0,1
Bizmut 0,02ppm - %1 Magnezyum %0,01 - %15 Toryum 0,1ppm - %1
Kalsiyum %0,01 - %15 Mangan 2ppm - %1 Titanyum %0,01 - %15
Kadmiyum 0,01ppm - %1 Molibden 0,05ppm - %1 Talyum 0,02ppm - %1
Seryum 0,05ppm - %0,1 Sodyum %0,01 - %15 Uranyum 0,05ppm - %1
Kobalt 0,1ppm - %1 Niyobyum 0,05ppm - %0,1 Vanadyum 1ppm - %1
Krom 1ppm - %1 Nikel 0,5ppm - %1 Tungsten 0,1ppm - %1
Sezyum 0,05ppm - %0,1 Fosfor 50ppm - %1 İtriyum 0,05ppm - %1
Bakır 0,5ppm - %1 Kurşun 0,2ppm - %1 İterbiyum 0,1ppm - %0,01
Demir %0,01 - %15 Rubidyum 0,2ppm - %1 Çinko 1ppm - %1
Galyum 0,1ppm - %1 Kükürt %0,01 - %5 Zirkonyum 0,5ppm - %1
Germanyum 0,1ppm - %1 Antimon 0,05ppm - %1
Hafniyum 0,05ppm - %0,05 Skandiyum 0,1ppm - %1

Aşağıdaki elementler yukarıdaki pakete eklenebilir:
Disprosiyum, Erbiyum, Evropyum, Gadolinyum, Neodim, Praseodim, Renyum, Samaryum

HAS12B ve HAS14B - Hidrit Elementler 2:1 HNO3:HCl / Hidrit AAS bitiş

LİMİTLER
Antimon Antimon 0,1ppm - 500ppm
Arsenik Arsenik 0,1ppm - 500ppm
Bizmut Bizmut 0,1ppm - 500ppm
Selenyum Selenyum 0,1ppm - 500ppm
Telluryum Te 0,1ppm - 500ppm

SGS ile çalışın ve analitik sonuçlarınıza her zaman güvenin.