Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Global laboratuvarlarımızda SGS olarak aralarında çok asitli (4) çürütme tekniğinin de bulunduğu pek çok jeokimyasal analiz yapmaktayız.

Çok asitli çürütmede HCl (hidroklorik asit), HNO3 (nitrik asit), HF (hidroflorik asit) ve HClO4 (perklorik asit) kombinasyonu kullanılır. Hidroflorik asidin silikat mineralleri çözündürmesi nedeniyle, bu çürütme işlemleri genellikle "tamama yakın çürütmeler" olarak adlandırılır.

Çok asitli (4 asit) çürütme, iz seviyelerde çok elementli analiz ve tespit yapılabilen son derece etkili bir çözündürme prosedürüdür. Ancak, bu işlem sırasında bazı uçucu elementler kaybedilebilir (ör. B, As, Pb, Ge, Sb) ve bazı erimesi güç mineraller (özellikle oksit mineraller) sadece kısmen çürütülebilir. Uzmanlarımız size en uygun çözümü sunmada yardımcı olacaktır.

ICP40B - 4 asitle çürütme ile 32 Element / ICP-AES

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 2ppm - 10ppm Demir %0,01 - %15 Sb 5ppm - %1
Al %0,01 - %15 K %0,01 - %15 Skadiyum 0,5ppm - %1
As 3ppm - %1 Lantan 0,5ppm - %1 Kalay 10ppm - %1
Ba 1ppm - %1 Lityum 1ppm - %1 Stronsiyum 0,5ppm - %1
Be 0,5ppm - %0,25 Magnezyum %0,01 - %15 Titanyum %0,01 - %15
Bizmut 5ppm - %1 Mangan 2ppm - %1 V 2ppm - %1
Kalsiyum %0,01 - %15 Molibden 1ppm - %1 W 10ppm - %1
Kadmiyum 1ppm - %1 Sodyum %0,01 - %15 Y 0,5ppm - %1
Krom 1ppm - %1 Nikel 1ppm - %1 Çinko 1ppm - %1
Kobalt 1ppm - %1 P %0,01 - %15 Zirkonyum 0,5ppm - %1
Bakır 0,5ppm - %1 Kurşun 2ppm - %1

Aşağıdaki elementler yukarıdaki pakete eklenebilir:
Ce, Hf, Nb, Rb, Se, Te, Th, U

Uçucu Elementler

As Si Selenyum

Çökebilen ya da Sınırlı Çözünebilirliğe Sahip Elementler

Al Mangan Titanyum
Ba Niyobyum Tantal
Krom Kurşun W
Hafniyum Sb Zirkonyum
Molibden Kalay

ICM40B - 4 asitli çürütmeyle 49 Element / ICP-AES ve ICP-MS

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 0,02ppm - 10ppm K %0,01 - %15 Kalay 0,3ppm - %0,1
Al %0,01 - %15 Lantan 0,1ppm - %1 Stronsiyum 0,5ppm - %1
As 1ppm - %1 Lityum 1ppm - %1 Tantal 0,05ppm - %1
Ba 1ppm - %1 Lutesyum 0,01ppm - %0,1 Terbiyum 0,05ppm - %1
Be 0,1ppm - %0,25 Magnezyum %0,01 - %15 Tellür 0,05ppm - %0,1
Bizmut 0,04ppm - %1 Mangan 2ppm - %1 Toryum 0,2ppm - %1
Kalsiyum %0,01 - %15 Molibden 0,05ppm - %1 Titanyum %0,01 - %15
Kadmiyum 0,02ppm - %1 Sodyum %0,01 - %15 Talyum 0,02ppm - %1
Seryum 0,05ppm - %0,1 Niyobyum 0,1ppm - %0,1 U 0,05ppm - %1
Sezyum 5ppm - %0,1 Nikel 0,5ppm - %1 V 2ppm - %1
Krom 1ppm - %1 P 50ppm - %15 W 0,1ppm - %1
Kobalt 0,1ppm - %1 Kurşun 0,5ppm - %1 Y 0,1ppm - %1
Bakır 0,5ppm - %1 Rubidyum 0,2ppm - %1 İterbiyum 0,1ppm - %0,1
Demir %0,01 - %15 S %0,01 - 5% Çinko 1ppm - %1
Galyum 0,1ppm - %0,05 Sb 0,05ppm - %1 Zirkonyum 0,5ppm - %1
Hafniyum 0,02ppm - %0,05 Skadiyum 0,5ppm - %1
İndiyum 0,02ppm - %0,05 Selenyum 2ppm - %0,1

Aşağıdaki elementler yukarıdaki pakete eklenebilir:
Dy, Er, Eu, Gd, Ho, Nd, Pr, Sm

HAS40B - dört asitli öğütme ile hidrit elementler / hidrit AAS

LİMİTLER
Selenyum Selenyum 0,2ppm - 1000ppm
Telluryum Tellür 0,5ppm - 1000ppm

AAS42S - Ana Element Konsantrasyonlarının Miktarının Hesaplanması için Dört Asitli (hidroflorik, perklorik, hidroklorik ve nitrik) Çözündürme. AAS Finiş

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 5ppm - 500ppm Krom 50ppm - 5% Kurşun 20ppm - %2,5
As %0,025 - 5% Bakır 10ppm - %50 Sb 100ppm - %2
Bizmut 50ppm - 5000ppm Demir %0,01 - %40 V 50ppm - 5%
Kalsiyum %0,01 - %40 Mangan 10ppm - 5% Çinko 10ppm - 5%
Kadmiyum 5ppm - 5000ppm Molibden 20ppm - 5%
Kobalt 20ppm - %2,5 Nikel 10ppm - 5%

ICP42S - Ana Element Konsantrasyonlarının Miktarının Hesaplanması için Dört Asitli (hidroflorik, perklorik, hidroklorik ve nitrik) Çözündürme. ICP-AES Finiş

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 5ppm - 250ppm Demir 250ppm - %100 Kurşun 25ppm - %2,5
AI 250ppm - %40 K %0,1 - %40 Sb 10ppm - %2
As 20ppm - %2,5 Lityum 5ppm - 2500ppm Kalay 20ppm - %2
Bizmut 50ppm - %2,5 Magnezyum 50ppm - %40 Tantal 50ppm - %2,5
Kalsiyum %0,01 - %40 Mangan 20ppm - %10 Titanyum 20ppm - 5%
Kadmiyum 5ppm - %2 Molibden 20ppm - %2,5 V 5ppm - %2,5
Kobalt 10ppm - %2,5 Sodyum 100ppm - %40 Çinko 10ppm - 5%
Krom 20ppm - 5% Nikel 20ppm - %2,5 Zirkonyum 10ppm - 5%
Bakır 10ppm - %2,5 P %0,01 - %25

AAS43B - Yüksek Element Konsantrasyonları ile Dört Asitli (hidroflorik, perklorik, hidroklorik ve nitrik) Çözündürme. AAS Finiş

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 50ppm - %4 Krom %0,03 - %40 Molibden %0,02 - %40
Al %0,1 - %100 Bakır %0,01 - %100 Sodyum %0,01 - %50
As %0,02 - %40 Demir %0,02 - %100 Nikel %0,01 - %50
Bizmut %0,05 - %4 K %0,01 - %50 Kurşun %0,01 - %40
Kalsiyum %0,01 - %50 Magnezyum %0,01 - %50 Sb %0,05 - %10
Kadmiyum 50ppm - %4 Mangan %0,01 - %40 Çinko %0,01 - %100
Kobalt %0,01 - %2,5

SGS, analitik yöntem seçiminde ve güvenilir analitik sonuçlar almada size yardımcı olacak deneyime ve uzmanlığa sahiptir. Daha fazla bilgi için bizi bugün arayın.