Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Global laboratuvar ağımızda SGS olarak aralarında sodyum peroksit kaynaştırma ve lityum metaborat kaynaştırma gibi işlemlerin de bulunduğu pek çok bağımsız jeokimyasal numune hzırlama ve analiz hizmeti sunmaktayız.

Kaynaştırma, ergimiş akışkandaki numunenin tamamen çözündürülmesini içerir. Kaynaştırma yöntemi genellikle asitle çözündürme yöntemlerinden çok daha agresiftir ve erimesi güç madenlerin çözündürülmesinde idealdir. Uzmanlarımız size en uygun çözümü sunmada yardımcı olacaktır.

Sodyum peroksit füzyonu

Sodyum karbonat, sodyum peroksit ve sodyum hidroksit, üç farklı akışkanın oldukça tesirli bir karşımıdır. Bu son derece basit fakat güçlü oksitleştirme karışımı pek çok kırılgan minerali çözündürür. Sodyum peroksit füzyonu, pek çok erimesi güç madenin çözündürülmesinde yaygın olarak kullanılır. Düşük numune/akışkan oranları ve uygun bir dilüsyon yöntemi, ICP-AES analizleri için kabul edilebilir çözünürlükte malzemenin elde edilmesini sağlar. Bu numune alma tekniğinin en önemli avantajı kaynaştırma işleminin düşük sıcaklıklarda (yaklaşık 500°C) yapılması ve bu sayede volatil element kaybının önlenmesidir.s.

ICP90A - Sodyum Peroksit Füzyonu / ICP-AES

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Al %0,01 - %25 K %0,1 - %25 Skadiyum 5ppm - 5%
As 30ppm - %10 Lantan 10ppm - %10 Kalay 50ppm - 5%
Ba 10ppm - %10 Lityum 10ppm - %10 Stronsiyum 10ppm - %1
Be 5ppm - %2,5 Magnezyum %0,01 - %30 Titanyum %0,01 - %25
Kalsiyum %0,1 - %35 Mangan 10ppm - %10 V 10ppm - 5%
Kadmiyum 10ppm - 5% Molibden 10ppm - %10 W 50ppm - 5%
Krom 10ppm - %10 Nikel 10ppm - %10 Y 5ppm - 5%
Kobalt 10ppm - %10 P %0,01 - %25 Çinko 10ppm - %10
Bakır 10ppm - %10 Kurşun 20 ppm - %10
Demir %0,01 - %30 Sb 50ppm - %10

ICP90B - Sodyum peroksit füzyonu / ICP-AES – Nikel laterit paketi (8 saat boyunca 105°C'de kurutma dahil.)

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Al2O3 %0,01 - %25 Demir2O3 %0,01 - %30 P2O5 %0,01 - %25
CaO %0,1 - %35 K2O %0,1 - %25 SiO2 %0,01 - %25
Krom %0,01 - %10 MgO %0,01 - %30 TiO2 %0,01 - %25
Kobalt %0,01 - %10 MnO %0,01 - %10
Bakır %0,01 - %10 Nikel %0,01 - %10

ICM90A - Sodyum Peroksit Füzyonu / ICP-AES ve ICP-MS ile 55 Element

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 1ppm - %0,1 Germanyum 1ppm - %0,1 Sb 0,5ppm - %1
Al %0,01 - %25 Hafniyum 1ppm - %1 0,1ppm - %0,1
As 5ppm - %10 0,05ppm - %0,1 Kalay 1ppm - %1
Ba 0,5ppm - %1 İndiyum 0,2ppm - %0,1 Stronsiyum 0,1ppm - %1
Be 5ppm - %0,25 K %0,1 - %25 Tantal 0,5ppm - %1
Bizmut 0,1ppm - %0,1 Lantan 0,1ppm - %1 Terbiyum 0,05ppm - %0,1
Kalsiyum %0,1 - %35 Lityum 10ppm - 5% Toryum 0,1ppm - %0,1
Kadmiyum 0,2ppm - %1 Lutesyum 0,05ppm - %0,1 Titanyum %0,01 - %25
Seryum 0,1ppm - %1 Magnezyum %0,01 - %30 Talyum 0,5ppm - %0,1
Kobalt 0,5ppm - %1 Mangan 10ppm - %10 Tm 0,05ppm - %0,1
Krom 10ppm - %10 Molibden 2ppm - %1 U 0,05ppm - %0,1
Sezyum 0,1ppm - %1 Niyobyum 1ppm - %1 V 5ppm - %1
Bakır 5ppm - %1 Nd 0,1ppm - %1 W 1ppm - %1
Dy 0,05ppm - %0,1 Nikel 5ppm - %1 Y 0,5ppm - %0,1
0,05ppm - %0,1 P %0,01 - %25 İterbiyum 0,1ppm - %0,1
Eu 0,05ppm - %0,1 Kurşun 5ppm - %1 Çinko 5ppm - %1
Demir %0,01 - %30 Pr 0,05ppm - %0,1 Zirkonyum 0,5ppm - %1
Galyum 1ppm - %0,1 Rubidyum 0,2ppm - %1
0,05ppm - %0,1 Skadiyum 5ppm - 5%

HAS90A - Sodyum peroksit füzyonuyla hidrat elementleri / hidrit AAS

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
As 0,5ppm - 1000ppm Bizmut 0,5ppm - 1000ppm Sb 0,5ppm - 1000ppm

Lityum metabor füzyonu

Lityum metabor füzyonu, bir numunenin kayaç oluşturan elementleriyle iz elementlerini çözündürür. ICP95A litolojik bir pakettir ve ICP-AES tarafından analiz edilen ana ve iz elementleri içerir. Daha geniş kapsamlı iz elementler söz konusu olduğunda aynı solüsyon ICP-MS ile analiz edilir.

ICP95A - Lityum Metabor Füzyonuyla 18 Element / ICP-AES (Litolojik Paket)

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Al2O3 %0,01 - %75 MgO %0,01 - %30 Stronsiyum 10ppm - %10
Ba 10ppm - %10 MnO %0,01 - %10 TiO2 %0,01 - %25
CaO %0,01 - %60 Sodyum2O %0,01 - %30 Y 10ppm - %10
Krom2O3 %0,01 - %10 Niyobyum 10ppm - %10 Çinko 5ppm - %1
Demir2O3 %0,01 - %75 P2O5 %0,01 - %25 Zirkonyum 10ppm - %10
K2O %0,01 - %25 SiO2 %0,01 - %90 LOl %0,01 - %50

IMS95A - Lityum metabor füzyonu/ICP - MS ile İz Elementler

LİMİTLER LİMİTLER LİMİTLER
Gümüş 1ppm - %0,1 Ho 0,05ppm - %0,1 Tantal 0,5ppm - %1
Seryum 0,1ppm - %1 Lantan 0,1ppm - %1 Terbiyum 0,05ppm - %0,1
Kobalt 0,5ppm - %1 Lutesyum 0,05ppm - %0,1 Toryum 0,1ppm - %0,1
Sezyum 0,1ppm - %1 Molibden 2ppm - %1 Talyum 0,5ppm - %0,1
Bakır 5ppm - %1 Niyobyum 1ppm - %1 Tm 0,05ppm - %0,1
Dy 0,05ppm - %0,1 Nd 0,1ppm - %1 U 0,05ppm - %1
Er 0,05ppm - %0,1 Nikel 5ppm - %1 V 5ppm - %1
Eu 0,05ppm - %0,1 Pr 0,05ppm - %0,1 W 1ppm - %1
Galyum 1ppm - %0,1 Rubidyum 0,2ppm - %1 İterbiyum 0,1ppm - %0,1
Gd 0,05ppm - %0,1 Sm 0,1ppm - %0,1
Hafniyum 1ppm - %1 Kalay 1ppm - %1

Prosedürler, protokoller ve laboratuvar uygulamalarından emin olmanız gerektiğinde, SGS'nin benzersiz analitik uzmanlığına güvenin.