Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS olarak, kömür, kok kömürü ve katı biyoyakıt üreticilerinin ve kullanıcılarının maksimum kazanım ve en etkin tesis faaliyetleri için sağlam ve güvenilir test sonuçlarına güvendiğini biliyoruz.

SGS, kömür, kok ve biyoyakıt analizi ve testinde dünya lideridir. Tüm dünyadaki müşteriler uzmanlığımıza, deneyimimize ve ekipmanlarımıza güvenmektedir. Numuneleriniz laboratuvarlarımızda test edilince, doğru, tüm dünyada geçerli ve uluslararası standartlara uygun sonuçlar alacağınızdan emin olursunuz.

SGS kömür ve kok analizi hizmetleri şunları içerir:

  • Belirtilen yöntemlerle numunesi alınan ve hazırlanan kömür ve kok üzerindeki sabit karbon, volatil madde, kalorifik değer, sülfür ve nem tahmini ve kesin analizi 
  • Kül analizi ve testi hizmetlerimiz arasında kül element analizi, kül füzyon testi, kül viskozitesi, kimyasal kül element analizi, uçucu kül direnci ve kömür petrografisi mevcuttur. Buhar enerjisi üretiminde "ideal" malzemeye ne kadar yakın olduğunuzun belirlenmesinde bu adım önemlidir.
  • Düşürerek ufalama testleri, taşıma ve işleme sırasında kömürün parçalanmaya dayanma kapasitesini tahmin etmenizi sağlar.
  • Hardgrove Öğütülebilirlik İndeksi (HGI), kömürün parçalanmaya karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür. HGI, faaliyetlerinizdeki ürün çıktısı kapasitelerinizi ve öğütme gücü ihtiyaçlarınızı tahmin etmenize yardımcı olur.
  • Yüzdürme-batırma/yıkanabilirlik analizi numunenizi düşük yoğunlukta "temiz kömür", yüksek yoğunlukta kömür, "kullanılamaz" veya orta yoğunlukta "orta kalite" kömür olarak sınıflandırır. 
  • Hassas ve doğru kömür hesaplamaları, kömür faaliyetlerinizin başarısı için kritiktir. SGS; kalorifik değer, toplam hidrojen ve daha pek çok faydalı işlevi müşterilerimizin kullanımına sunmak için hesaplamalar yapmıştır.
  • Kömürün Akış Bilimi, kömürcülük faaliyetlerinde kritik öneme sahiptir. Kok kömürü havasız ortamda ısıtıldığı zaman şişer, yumuşar ve yeniden katılaşarak kok haline gelir. Gieseler Plastometresi ve Arnu Dilatometresi, kömürün şekil alabilirliğini ve reolojik özelliklerini değerlendirmede kullanılan endüstri standardı reoloji testleridir. 
  • Pilot ölçekte karbonlaştırma testi, ticari kok fırınlarında test etmeden önce kok kömürlerinin ve kok kömürü karışımlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

SGS'yle çalışın ve hem kömür hem de kok analizlerinizin kalite ve mükemmellik bakımından uluslararası standartlara uygun olmasını garanti edin. Size zamanında ve doğru analiz sonuçları sunacak olan kömür testi prosedürlerimiz hakkında bilgi almak için SGS'yle iletişim kurun.