Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Siyanür çeşitleme, siyanüre ihtiyaç duyan endüstriler için önemli bilgiler sağlar. 

Kullandığınız siyanürün tam kimyasal şeklini anlamak aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olabilir:

  • Faaliyetleriniz için en uygun şekli seçmek üzere maliyetleri ve atıkları azaltma
  • Etkin arıtma stratejileri tasarlama
  • Boşaltmanın risklerini değerlendirme
  • Teknik sürecin performansını optimize etme

SGS jeokimya uzmanları, son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımızda siyanür analizi için global olarak kabul görmüş protokolleri kullanır. Bu prosedürler, siyanür sularında çeşitli siyanür çeşitleme testleri yapılmasını kapsamaktadır.

Test sonuçları; toplam siyanür, serbest siyanür, zayıf asit uyumsuz siyanür, siyanat ve tiyosiyanat dahil olmak üzere önemli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca seyreltik siyanür çözeltisini analiz edip, numunenizdeki siyanür kütlesi dengesini hesaplayabiliriz.

SGS siyanür çeşitleme testleri aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • Toplam siyanür
  • WAD siyanür
  • Geçiş metali siyanür kompleksleri
  • Serbest siyanür

SGS, jeokimyasal testinde bir dünya lideridir ve teknik mükemmelliğimize ve kanıtlanmış uzmanlığımıza güvenebilirsiniz. Doğru, global olarak kabul görmüş jeokimyasal test sonuçlarına ihtiyaç duyduğunuzda bizimle iletişim kurun.