Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Ekipman ve proseslerinizin çevreye düşük seviyeli metal sızıntısı yapmadığından emin olmak için, SGS sanayi kuruluşunuzdaki risk alanlarını tespit etmek amacıyla metal kalıntısı izleme araştırmaları yapmaktadır. Uzman ekibimizi hemen arayın.

Metal kalıntıları, düşük oranlarda olsalar dahi endüstri ve kimyasal süreçlerin sonucu olarak çevreyi kirletirler. Amalgamlar, boru hattı kaynak yerleri, metal astarlar ve diğer bileşenlerin her biri toprağa ve suya metal sızıntısı yapma riski taşırlar. Bu metaller aynı zamanda besin zincirine de karışabilir. Örneğin civa kabuklu deniz hayvanlarında toplanabilir ve buradan insan sağlığına olumsuz etkide bulunabilir.

Düşük seviyeli metal analizlerimiz ve metal türleşmesi sanayi bölgenizde potansiyel sorunlu alanların tespit edilmesine ve gelecekte oluşacak riskleri minimize etme planları hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Yerinde ve laboratuvarlarda yapılacak çalışma çözümleri konusunda tecrübe sahibiyiz. Fabrikanız ve süreçlerini haritalandırıyoruz. Son ekipman ve aletleri kullanan uzman analistlerden oluşan ekiplerimiz, içme, nehir ya da atık sularda, toprak, tortu ve çamurlardan, balık ve kabuklu deniz hayvanlarından çevre örnekleri alırlar.

Düşük seviyeli metal analizlerimiz ve türleşmemiz, endüktif çift plazma - yüksek sonuç kütle spektrometresi benzeri en gelişmiş teknikleri kullanarak tesisinizdeki sorunlu alanın neresi olduğunu gösterecektir. Hazırlayacağımız raporlar size hangi tür bir metalin toplandığını ve bu metallerin proseslerinizden nasıl çözülerek sızdığını daha anlaşılır olarak gösterecektir. Ayrıca, biyoyararlılık ve ekotoksik etkiyi değerlendirmemizi sağlayan metal varlığı formunun türleşmesini belirlemek için metal kontaminasyonunun varlığını da araştırıyoruz.

Önceliklerinize uygun olarak iyileştirme ve sökme incelemeleri de yaparız. Proseslerinizi sürekli olarak etkin ve güvenli kılmak için uzman ekibimizle hemen bugün iletişime geçin.