Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, drenajının, akışının ve kontaminasyon yayılması durumunda oluşabilecek risklerin önceden algılanmasını simule ederek yeraltı sularının korunmasını sağlayan yeraltı suları modellemesi teknikleri kullanmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için hidrojeoloji uzmanlarımızı hemen arayın.

Yeraltı suları sistemleri karmaşık ve zor analiz edilebilir olabilir. Ancak yeraltı suları teminini güvence altına almak ve olası kontaminasyon yayılımını önceden belirlemek için akış profili ve drenajı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak hayati önem taşır. Birçok vakada akifer davranışı, akış hızına da bağlı olarak daha da ayrıntılı belirtmek gerekirse depolama kapasitesi ve geçirgenliği hakkında bilgi sahibi olmak yararlı olabilir. Yeraltı suları modelleme ve yeraltı akış simulasyonu sayesinde araziniz hakkındaki bu bilgileri size sağlıyoruz.

Son teknolojik donanıma sahip bilgisayar modellememiz suyunuzun akış hızını ve havza kuyularına, ırmaklara ve göletlere ulaşabilecek kirlenme riski ihtimallerini tespit etme imkanı sunar. Sondajlamadan, pompalamaya, araştırma testlerine ve iz bırakıcıların enjekte edilmesine varan farklı alan araştırmaları sunuyoruz ve bunlar yeraltı sularının simule edilmesini ve su akışının yerel karakterini görselleştirmemizi olanaklı kılıyor.

Alan verilerine dayanan numerik ve çok bölmeli modeller oluşturarak engeller, drenaj ve besleme sistemini de kapsayan bir şekilde hidrojeolojik durumunuzu ortaya koyuyoruz. Yağmur yağması, filtrasyon, ve su sızıntısı benzeri birbirine yakın bilgilere bakarak yeraltı suları akışının ayrıntılı bir şekilde sunumunu sağlıyoruz.

Alan verilerinizin kalibrasyonu bize farklı su profillerinin simule edilmesi imkanı tanır. Havza ya da drenaj konularındaki ek bilgilerle kontaminasyonun ve diğer risk belirleme senaryolarının olası akıntı güzergahını önceden tespit edebiliriz.

Yeraltı suyu modellerinin kullanım potensiyali sınırsızdır. Bu bilgi, mühendislik çalışmalarını ya da su teminini desteklemek için bir akifer planını oluşturmak için kullanılabilir.

Bizi hemen arayın - hidrojeoloji uzmanlarımız işinizin gerekliliklerine uygun bir plan oluştursun.