Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Atık su emisyonunuzun çevreye ve doğal su kaynaklarına herhangi bir etkisinin olmadığını öğrenmek için SGS çevre ekibini hemen arayın.

Biyotik endeks örneklemesini doğal su kaynakları (ırmaklar, göller) ve tortulardaki organizmaları test etmek, su kalitesini ve gerekli su arıtma işlemini belirlemede kullanıyoruz.

Akan sudaki biyolojik çeşitlilik sağlıklı bir çevreye işaret eder. Kontamine olmuş doğal sularda farklı organizmaların varlığı, kirlenmelere olan dayanıklılıklarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu türlerin sayılarının belirlenmesi biyotik endeks tanımlamasının temelini oluşturmaktadır. Her ne kadar fizyokimyasal analizler son kirlilik değerlerini ortaya koysa da biyotik endeksler uzun vadeli bir kirliliğin belirtisidir.

Biyolojik veriler karmaşık ve zor analiz edilebilir olabilir. Biyotik endeks gibi teknikler kullanarak, sizlere anlaşılması kolay doğru veriler sunabiliyoruz.

Biyotik endeksleri şunları tanımlamak ve belirlemek için kullanıyoruz:

  • Omurgasız hayvanlar, kara ve tatlısu solucanları, çakıl yosunları ve pitoplankton varlığı
  • Atık su boşaltım etkisi 
  • Akuatik ekosistem sağlığı

Çevre ekiplerimiz çok geniş biyolojik hizmetler konusunda önemli tecrübeye sahiptir. Elde edilen sonuçlar ekosistemde bir bozulmaya işaret ederse, sorunun çözümü için bir ekolojik durum tespiti gerçekleştirip bir dizi çözüm önerisi sunabiliriz.

Akredite ekiplerimiz ve dünyaca ünlü laboratuarlarımızla, su temizliği konusunda ulusal ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmenize ve sınai etkinliklerinizden kaynaklanan atık ve boşaltımlarınızın çevreye yaptığı etkinin en aza indirilmesine yardımcı olabiliriz.

Çalışmalarınızı optimize edecek ve çevresel etkileri en aza indirecek çevre planı oluştururken size yardımcı olmamız için ekibimizi hemen arayın.