Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS, balast sularının temizliğini ve farklı türdeki organizmaların varlığını test etmek amacıyla biyotik endeks tanımlaması kullanmaktadır.

Su yönetimi ekibimizi hemen arayın ve atıklarınızın denizlerde çevreye olan etkisini minimize edin.

Akan sudaki biyolojik çeşitlilik sağlıklı bir çevreye işaret eder. Suların kontaminasyon etkisine maruz kaldığı bölgelerde farklı organizmaların varlığı, kirlenmelere olan dayanıklılıklarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu türlerin sayılarının belirlenmesi biyotik endeks tanımlamasının ve balast suyu örneklemesinin temelini oluşturmaktadır.

Balast suyu örneklemesi ve biyotik endeks ölçümü su kalitenizi tespit etmek ve herhangi bir arıtma ihtiyacını tanımlamak için suyunuz içerisinde bulunan organizmaları tespit eder. Düna gelenine yayılmış test laboratuarlarımızla, su temizliği konusunda ulusal ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmenize ve sınai etkinliklerinizden kaynaklanan atık ve boşaltımlarınızın çevreye yaptığı etkinin en aza indirilmesine yardımcı olabiliriz.