Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'nin ekotoksikolojik çalışmaları, kimyasalların, mahsul koruma maddeleri ve biyositlerin hayvan yaşamı ve bitki örtüsüne muhtemel etkisini inceler.

Ekotoksikoloji tecrübemiz, suda iyi çözünmeyen, yüksek derece uçucu ve/veya renkli olan sorunlu maddeleri kapsar. Bu da size gerektiğinde tanılama testleri ve miktar belirlemeleri sunabilmemizi sağlar.

Ekotoksikoloji testi hizmetlerimiz arasında:

 • Bakteri toksisite testleri (akut, aerobik, anaerobik, kronik, tek tür testleri, karmaşık teşekküller üzerinde testler)
 • Alg büyümesini engelleme testleri (çeşitli türler)
 • Kabuklu canlı toksisitesi (örneğin defne)
 • Balık toksisitesi, akut (yarı statik, statik)
 • Solucan toksisitesi (akut)
 • Bitki gelişimi önleme testleri
 • Toprak mikroflora testleri (BBA düzenlemeleri VI 1-1, OECD 216 ve OECD 217)

Ekotoksikoloji test yöntemlerimiz şu yönergelere uygunluk içindedir:

 • Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA – Almanya'nın Federal Tarım ve Ormancılık Biyolojik Araştırma Merkezi )
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
 • Deutsches Institut für Normung (DIN – Alman Standartlar Entitüsü)
 • Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)
 • Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO)
 • Avrupa Toplulukları Komisyonu
 • Çevre Koruma Kurumu (EPA)
 • Kimyasal Ekotoksikoloji ve Toksikoloji Avrupa Merkezi (ECETOC)

Ayrıca, biz, iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) ilkeleriyle gerçekleştirdiğimiz ekotoksikoloji çalışmalarımız sayesinde, küresel itibarı olan bağımsız ekotoksikoloji testleri sağlayıcısıyız. Tüm bunların anlamı, bizim ekotoksikolojik çalışma sonuçlarımızı, madde ve ürünlerinizi kaydederken sunmanız gereken çevresel risk değerlendirmesinin bir parçası olarak kullanabileceğinizdir.

Ekotoksikoloji testi hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için hemen SGS ile irtibata geçin.