Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'in yapacağı bir iyileştirme araştırması kontamine olmuş toprağın en iyi hangi yöntemle temizleneceği konusunda tüm opsiyonları sizin için belirler.

Uzman ekibimizi hemen arayın.

Sanayi kirleticileri tarafından kirletilmiş olan toprağınız insan sağlığı, ekosistem ve su kaynakları için ciddi tehlikeler oluştrurur. Çevresel etkilerinizi azaltmak ve toprağınızın değerini temizleme amacıyla iyileştirme yaparak arttırmak sağduyulu bir davranıştır.

Akredite çevre ekiplerimiz arazinizde bir iyileştirme araştırması gerçekleştirebilirler. Bu araştırma kontaminasyonun tipi ve yayılımına bağlı olarak en uygun iyileştirme türünün seçilmesini sağlayacaktır. Kirleticilerin varlığını analiz ediyoruz ve olası çözümlere ulaşmak için jeoloji ve hidrojeolojinize bakıyoruz.

Araştırmalarımız katı bir metodolojiye tabidir, güvenli ve düşük masraflı teknolojiler kullanır ve en son yasal ve idari düzenlemelere uygundur. Nihai sonuç ise kendini ispatlamış, ihtiyaç duyduğunuz iyileştirme opsiyonlarını net bir şekilde karşılaştıran ıslah planıdır.

Tercih edilebilecek bazı iyileştirme planları şunları da kapsar:

  • Yerinde teknikler: biyolojik iyileştirme, doğal seyreltme, (biyo) havasını alma, (biyo) dağıtma, geçirgen reaktif bariyerler, toprak buharı çıkarma ve enjeksiyonlar
  • Yerinde teknikler: "pompala ve arıt" ile pompalanan suyun yerinde arıtılması (ayırıcılar, sıyırma kuleleri, aktif karbonlar), gezici üniteler tarafından arazi tarımı ve zemin arıtması
  • Tesis dışı teknikler: konatmine olmuş toprağın kazılması ve bir arıtma merkezinde değerlendirilmesi (biyolojik, fizyo-kimyasal, termal, arıtılanların külleştirilmesi ve daha fazlası)

Müteakip iyileştirme çalışmaları için size bu alanda faaliyet gösteren yükleniciler için gerek duyacağınız teknik ve idari bilgileri entegre eden teklif verme yardımı sunuyoruz. Aynı zamanda bağımsız tavsiyeler sunuyoruz ve iyileştirme kotanızı karşılaştırmalı olarak değerlendiriyoruz.

Dekontaminasyon çalışmaları süresince tedarikçilerinizin teklif verme gerekliliklerini yerine getirmesini ve ihracat güvenlik uygunluğunu sağlayacağız. Tesisinizde var oluşumuz kazılmış toprağın tasnifi, örneklemesi ve muhtemelen iyileştirme sürecinin bir parçası olacak olan yeraltı suları izlemesi yönetimini de üstlendiğimiz anlamına gelir.

Deneyimimizden yararlanın ve tesisinize uygun bir ıslak planı hazırlamak için çevre ekibimizi arayın.