Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'in sunacağı sağlam bir risk değerlendirme hizmeti çevreye olan etkilerinizin azaltılmasına, şirketinizin imajının gelişmesine ve operasyonel etkinliğinizin artmasına katkıda bulunur.

Çevresel risk yönetimi proje planlamalarınızın vageçilmez bir parçasıdır. Proseslerinize verimlilik katarak para ve zaman kazanmanızı sağlar ve projenin başarılı olması ya da başarısız olması arasında belirleyici bir rol oynar. Çevresel risk değerlendirme hizmetimiz, tesislerinizi kullananların sağlığına ve yerel çevrenize yaptığınız olumsuz etkileri azaltmak için olası tehlikeleri ve zorlukları tespit eder. Olası senaryoları ve gelecekte ortaya çıkabilecek olan zorlukları inceleyen risk değerlendirme hizmetimiz tesisinizin gelecekte ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durum için entegre olmasını ve bütçesinin hazır olmasını sağlar. Bu hizmetimiz kaynak kirlenmesi ve bundan kaynaklanan pahalı iyileştirme çalışmaları benzeri mevcut sorunlara da doğrudan ve gecikmeksizin müdahale etmenize olanak sağlar.

Risk değerlendirme hizmetimizin ana çerçevesi insan sağlığı, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ve yerel ekosistemi kapsamaktadır. Biyotop üretimi birçok çevresel fayda sağlamaktadır, ancak yeni biyoyakıt tarlalarının sürdürebilirlik zorlukları kırılgan ekosisteme olumsuz etkilerde bulunabilir. Değiştirilmek istenilen arazinin araştırılması ve bilgisayar destekli haritalanması ile olası etkileri belirleyebiliriz.

Yapılacak olan bir risk belirlemesi deneyimli ekiplerimize hem projenizin başarılı olması hem de gerekli yasal düzenlemeleri yerine getirmeniz için atmanız gereken düzeltici adımları göz önünde bulundurma olanağı sağlar.

Verimliliği artırmak ve çevreye, insan sağlığına ve bölgesel ekosisteme yapmış olduğunuz etkileri azaltmak için işyerinizdeki hava, koku, gürültü ve vibrasyon emisyonlarını ölçerek işyerinizde ve komşu bölgelerde bulunan insanların maruz kalabileceği riskleri hesaplayabiliriz. Son teknoloji bilgisayar modellemeleri yardımıyla olası kirlenme hatlarını, yoğunlaşma seviyesini ve tesis çalışanları ve komşu bölgelerde bulunanların beklenilen maruz kalma oranlarını simule edebiliriz.

Değerlendirmelerimizin sonuçları projenizin başarıya ulaşması ve uygulanması gereken koşulların düzeltilmesi ve iyileştirilmesine ilişki tüm olasılıkları belirlemenize yardımcı olur. Hareket planı oluşturmak için uzman ekibimizi hemen arayın.