Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Çalışmalarınızdan kaynaklanan emisyon salınımınız bulunduğunuz ortamın hava kalitesine etki edebilir.

Çalışmalarınızın temiz ve güvenli bir çevrede gerçekleştirildiğinden emin olmak amacıyla, hava ve koku yayılımı araştırmalarını da kapsayan bir hava kalitesi belirleme işlemi için SGS ile bağlantıya geçin.

Açık alanlardaki çalışmalarınızdaki hava kalitesi - ortam havası kalitesi - çalışanlarınızın sağlığından daha fazla şeye etki eder. Emisyon salınımınız belirlenmiş yasal sınırları aşabilme riski taşıyabilir ya da bulunduğunuz çevrede rahatsız edici şikayetlerin oluşmasına neden olabilir.

Emisyon envanteri hazırlayarak ve yayılım modelleri yardımına başvurarak çalışmalarınızın bulunduğu çevrede emisyon salınımınızdan etkilenen alanları belirlemenize ve rakamsal olarak ifadesini anlamanıza yardımcı oluyoruz. Bu hizmetimiz hava kirliliği kontrol ekipmanı ve stratejileri konularında karar almanızda ve güvenilir veriler yardımıyla seçenekleri karşılaştırmanızda yardımcı olur.

Oluşturduğumuz modeller yetkili idari makamlara yapılan izin başvurularında kullanılmaya uygundur. Bu başvurular her türlü yeni işlem izni alınmasında büyük önem taşır.

Modellerimiz aşağıdaki durumlarda da kullanılabilir:

  • Proses güncelleme, müşterilemize uygun teknolojinin seçimi konusunda eşlik etme
  • İzleme ana enstrümanlarının uygun bir şekilde tahsisi ve yerleştirilmesini sağlamak amacıyla program tasarımı
  • İzleme istasyonları ve parametre sayısının akılcı bir şekilde rasyonalize edilmesi için uzun dönemli izleme önlemleri alınması
  • Koku ve emisyonların nereden kaynaklandığını tespit etmek gerektiğinde farklı kaynakların kullanılmasıyla şikayet araştırmalarının yürütülmesi.
  • Risk değerlendirmeleri ve kısa süreli, yoğun kirlilik oluşumlarının tam olarak değerlendirilmesini gerektiren afet durumları

Bulunduğunuz bölgede geçerli olan hava kalitesi yönergeleri ve talimatnamelerine uymanızı sağlamak amacıyla, etkili ve uygun çözümler içeren kullanışlı bir model geliştirmek için beraber çalışabiliriz.

Yapacağınız etkinin sınırlı kalacağından ve bulunduğunuz çevrede hava kirliliğine ya da rahatsızlık oluşumuna neden olmayacağınızdan emin olabilirsiniz - güvenilir ekibimizle hemen iletişime geçin.