Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

SGS'nin sunduğu proses güvenliği ve risk yönetimi ile işinizi, çevrenizi ve çalışanlarınızı koruyun.

Süreçler doğası gereği risk barındırabilir. Endüstriyel operasyonlarda tehlikeli maddelerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve/veya imha edilmesi, çevre, sağlık ve güvenlik (EHS) prosedürlerinin bozulması için fırsatlar yaratmaktadır. Tehlikeli bir maddenin kontrol altına alınmasının herhangi bir kaybı işçiler, yerel topluluklar, çevre ve tesisler için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Dökülmeler, bulut oluşumu, yangın ve patlamalar olası sonuçlardan sadece birkaçı. Kuruluşlar, paydaşları ve işletmenin itibarını korumak için bu risklere karşı önlem almalıdır.

SGS proses güvenliği ve risk yönetimi hizmetleri

Hizmetlerimiz, müşterilere yerel güvenlik düzenlemeleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, tasarım aşamasında tehlike tanımlama ve risk tahmini yöntemlerinin uygulanmasından risk yönetim sistemleri ve acil durum planlarının geliştirilmesi ile bunlara ilişkin eğitime kadar tüm risk yaşam döngüsünü kapsamaktadır.

Mühendislik, operasyon ve destek alanlarındaki deneyimimiz, risklerin tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamak için sistematik, uygun ve tam entegre bir risk yönetimi yaklaşımı oluşturmanıza yardımcı olur.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz:

  • Proses güvenliği çalışmaları - örneğin, HAZOP, LOPA, SIL doğrulama, SWIFT ve BOW Bağları
  • Teknik güvenlik çalışmaları - örneğin, Sonuç modellemesi, QRA, ATEX ve IRA
  • Acil durum planlaması ve müdahalesi - örn. acil durum planının hazırlanması, SGS'nin 24/7/365 Acil Durum Müdahale Hizmetleri, eğitim, yangın ve patlama modellemesi ve kaza incelemeleri
  • Mevzuat hizmetleri - örneğin, yetkililere, güvenlik raporlarına ve patlamaya karşı koruma belgelerine bildirim

Simülasyonlarımız, yetersiz şekilde barındırılan tehlikeli maddelerin potansiyel tehdidini anlamanıza yardımcı olmak için en son teknolojiyi kullanır. Uzmanlarımız, uygun acil durum planlarını ve yanıtlarını uygulamanıza yardımcı olmak için varsayımsal arızaların termal, toksik ve mekanik etkilerini simüle edebilir. Bu simülasyonlar, tesisinizin yerleşimini optimize etmek için de kullanılabilir.

Neden SGS'yi seçmelisiniz?

Uzman çevre, sağlık ve güvenlik (EHS) operatörlerinden oluşan global ağımız, tüm potansiyel tehlikeli durumları kapsayan kapsamlı, tarafsız algılama hizmetleri sağlar, tartışmayı teşvik eder, etkili ve uygulanabilir çözümler önerir. Çok disiplinli teknik güvenlik ve risk yönetimi ekibimiz, büyük kaza olayları ile ilişkili riskleri uygun ve sistematik bir şekilde yönetmenizi sağlayan tam entegre destek, yardım ve çözümler sunar.

SGS ile çalışmak, paydaşlarınızı, çevrenizi ve işletmenizin itibarını koruma konusundaki yükümlülüklerinize uymanıza yardımcı olacaktır.

Proses güvenliği ve risk yönetimi hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel SGS ofisinizle iletişime geçin.

bizimle iletişime