Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Tiyosülfat liçi, siyanür kullanılmadan cevherden altın geri kazanımını sağlayan bir süreçtir.

SGS tiyosülfat liçi sürecini geliştirmiştir, çünkü bazı hükümetlerde, düzenleme baskısının artması siyanürün kullanılamaması veya taşınamaması anlamına gelmektedir.

Tiyosülfat liçi alanında dünya çapında teknik lideriz. Laboratuvar ve endüstri uzmanlarımız, altın içeren bazı cevherler için siyanüre alternatif bir yöntem tasarlamak ve geliştirmek için yıllarını harcamıştır.

Tiyosülfat liçi, altın geri kazanım randımanı ve çevre ile ilgili endişeler ile ilişkili bir takım faydalar sağlar:

  • Altın cevherlerinin tiyosülfat liçi, çevredeki etkiyi azaltması açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Çok zehirli olan siyanürün aksine, tiyosülfat liçi sürecinde kullanılan kimyasallar zarasızdır. Bu teknoloji, siyanür kullanımının açıkça yasaklandığı veya çevresel nedenlerden dolayı yoğun olumsuz tanıtıma tabi olduğu hğkğmetlerde büyük potansiyel sağlamaktadır
  • Bu süreç, birçok durumda siyanürle yıkama ile elde edilene yakın geri kazanımlar ile sonuçlanmaktadır. "Preg(?) çalan" cevherler tarafından etkilenen geri kazanım operasyonlarında, siyanüre göre çok daha iyi randıman verebilir. Tiyosülfat liçi, özellikle gelişmiş posada reçine (RIP) altın geri kazanımı teknolojilerine uygundur. 
  • Tiyosülfat liçi alkali bir süreçtir (genellikle pH 8 ila 10 aralığında çalışır), bu nedenle geri kazanım operasyonunda ekipmanın aşınması endişesi yoktur.
  • Tiyosülfat liçi prosesinin başlıca kimyasak bileşenleri (amonyum tiyosğlfat ve amonyum sülfat), sık kullanılan gübrelerdir. Bu durum, çevresel düzenlemelerin elverişli olduğu bölgelerde tarım uygulamalarında maden atık çözeltilerinin kullanılması konusunda ek bir olasılığın yolunu açmaktadır.

Zamanlama, proje kapsamı, çevre ile ilgili endişeler ve mali gerekliliklerinizi tartışmak için planlama ve proses geliştirme aşamalarında erkenden SGS ile iletişime geçin. Teknik uzmanlarımız, tiyosülfat liçinin veya siyanür liçi teknolojilerimizden birinin ruhsat düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılarken, size mümkün olan en yüksek altın randımanını verip veremeyeceğini belirleyecektir.